HomeNieuwsWelzijnStadspartij voorstander van Matchpoint

Stadspartij voorstander van Matchpoint

mario_groot1De Stadspartij is er groot voorstander van dat Purmerend meedoet met het Matchpoint-project. Matchpoint is het automatische cliënt-volg-systeem voor jeugd. De informatie over jongeren die te maken krijgen met hulpverlening, zoals de behandelingen en de voortgang, komt terecht in een elektronisch systeem. Er wordt regelmatig overlegd tussen de samenwerkende hulporganisaties zoals Spirit!, Bureau Jeugdzorg en MEE over de cliënt. “In deze centrale overleggen kunnen de organisaties zien hoe de ontwikkeling van de cliënt is en wie nog meer hulp kunnen bieden,” zegt Mario Hegger. “Hierdoor ontstaat een integraal beleid met goede samenwerking is en het ‘shoppen’ van de ene naar de andere instantie niet meer nodig.”


Het Matchpoint-project wordt ontwikkeld door de gemeente Amsterdam. Amsterdam is door de Stadsregio verzocht om Matchpoint ook in de omliggende gemeenten in te voeren. De Stadspartij vindt het goed dat Purmerend al vroeg in de ontwikkelingsfase betrokken is bij dit project. “Toch loop je er een risico mee, ” reageert Hegger. “Als het hele project mislukt, is de gemeente de investering kwijt. Maar aan de andere kant is het goed dat Purmerend meedoet met het project om de hulpverlening goed inzichtelijk te krijgen. Als gemeente moet je weten hoe de hulpverlening binnen een gezin of per individu is georganiseerd. En dat is goed te doen met het systeem van Matchpoint. Als je als hulpverleningsinstantie de opdracht krijgt om hulp te verlenen, hoef je niet overal dossiers vandaan te halen, omdat alle gegevens over de cliënt in het cliënt-volg-systeem staan. Bovendien kunnen de verschillende instellingen precies zien wat de andere instellingen doen en hebben gedaan met de cliënt.” Het systeem is vergelijkbaar met een ziekenhuisdossier, maar dan gericht op jongeren. Hierdoor kan veel gerichter op de persoon gewerkt worden.  En daar is de Stadspartij een groot voorstander van.

In een informatief filmpje dat u hier kunt zien, wordt een en ander over het voetlicht gebracht.

Privacy

De Stadspartij vindt het wel belangrijk dat de privacy van de cliënten geborgen blijft. “Het kan niet zo zijn dat iedereen zomaar toegang krijgt tot het dossier. Om toegang te hebben moet je wel toestemming hebben. Bovendien krijgt iedereen die toegang heeft tot Matchpoint een geheimhoudingsplicht opgelegd. Het mag niet zo zijn dat straks het hele hulpverleningsdossier van een cliënt op straat ligt. Binnen het overleg kan uiteraard de informatie die nodig is verstrekt worden, als het maar in het belang van de jongeren is.” Het meedoen met het project kost de gemeente 140.000 euro.

ZIE OOK:

matchpoint logo.jpg

Welzijn artikelen