HomeNieuwsVerkeer en VervoerStadspartij tegen grote prijsstijging openbaar vervoer

Stadspartij tegen grote prijsstijging openbaar vervoer

ovchipkaart
De Stadspartij heeft aangegeven tegen de voorgestelde tariefsverhoging van 30 procent in het openbaar vervoer te zijn. In december zal de regioraad van de Stadsregio Amsterdam een besluit nemen over de voorgestelde prijsstijging van het busvervoer tussen Purmerend en Amsterdam.

Forse verhoging 2012
De Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen Amsterdam, Purmerend en nog veertien omliggende gemeente. De Stadsregio regelt onder andere de huisvesting en het openbaar vervoer in de hele regio. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio, waar ook burgemeester Bijl van Purmerend in zit, stelt nu voor om vanaf 2012 de tarieven voor busreizigers fors te verhogen.

300 tot 400 euro per jaar 
 De stijging van het kilometertarief in 2012 gaat vooralsnog alleen voor de zogenaamde incidentele reizigers gelden: mensen met een OV-chipkaart met saldo,” zegt de Stadsregio Amsterdam. “Abonnementhouders krijgen buiten de landelijke stijging waarschijnlijk pas in 2013 te maken met een extra tariefverhoging.” De Stadspartij sluit niet uit dat de abonnementen ook al in 2012 duurder zullen worden. Voor ster-abonnementen kan dit oplopen tot 300 à 400 euro extra reiskosten per persoon per jaar.

Busverbindingen verminderen
Naast de tariefsverhogingen is het plan van de Stadsregio om 10 procent van de busverbindingen in de regio Waterland te verminderen. Ook in de zomermaanden zal de bus flink minder gaan rijden. Verder wordt voorgesteld om projecten zoals het vebreden van de N244 naar Edam uit te stellen, zodat de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld nieuwe metro’s kan aankopen. In totaal gaat het om een verschuiving van 64 miljoen euro.

Belangen van Purmerenders
BertMeulenberg2011-08“Het mag niet zo zijn dat Purmerend moet gaan meebetalen aan de financiele problemen die door Amsterdam zijn veroorzaakt,” vindt raadslid Bert Meulenberg (foto) van de Stadspartij. De Stadspartij vindt dat de Purmerendse leden van de regioraad de belangen van de Purmerenders zo goed mogelijk moeten behartigen.

Regioraad
Namens de gemeente Purmerend zitten vier leden in de regioraad. Naast burgemeester Bijl zijn dit: Jan-Peter Dompeling van de VVD, Edwin Voorbij van D66 en Jeroen Adolfs van de PvdA. In december van dit jaar zal de regioraad een definitief besluit nemen over de mogelijke tariefstijgingen.

Eerst bespreken
De Stadspartij heeft aangegeven tegen de tariefsverhogingen te zijn. Meulenberg heeft aangegeven de tariefsverhogingen eerst met het gemeentebestuur van Purmerend te willen bespreken, vóórdat de regioraad hier een besluit over neemt. Het onderwerp zal daarom in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van woensdag 9 november besproken worden.

ZIE OOK:

20-10-2011 OV-reizen mogelijk 30 procent duurder in 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeer en Vervoer artikelen