HomeNieuwsMilieuSTADSPARTIJ: te veel betaalde heffing teruggeven aan burgers

STADSPARTIJ: te veel betaalde heffing teruggeven aan burgers

geld208
Door de per saldo lagere uitgaven (ruim 1,6 miljoen euro) voor afvalinzameling en riolering is nu een incidentele meevaller ontstaan. Omdat dit geld rechtstreeks door de burgers is opgebracht stelt de Stadspartij voor om de 1,6 miljoen euro terug te betalen aan de burgers.

In de raadsvergadering van vanavond, 16 december,  zal daartoe een voorstel door de Stadspartij worden ingediend. Daarin wordt gevraagd  dat de 1,6 miljoen euro teveel betaalde heffing aan de burgers wordt terugbetaald, door middel van het verlagen voor 2011 van de tarieven afvalinzameling en riolering. Het zal neerkomen op een meevaller per huishouden van ca. 50 euro.

Het college van B&W stelt juist voor deze toe te voegen aan de algemene reserve in plaats van deze terug te geven aan de inwoners via lagere tarieven. In de commissievergadering Algemene Zaken van 9 december jl. liet een groot aantal partijen weten ook de teruggave van deze teveel geïnde heffing aan de burgers terug te willen geven. Er tekent zich dus een meerderheid in de gemeenteraad hiervoor af.

Gelet op de reacties van AOV, VVD, PvdA, Trots op Nederland, Leefbaar Purmerend en SP mag worden verwacht dat deze paritijen dan wel het voorstel mede zullen  ondertekenen, dan wel het voorstel zullen steunen.

Milieu artikelen