HomeNieuwsVeiligheidStadspartij stelt vragen over Mensenhandel aan college

Stadspartij stelt vragen over Mensenhandel aan college

mensenhandel
De Stadspartij heeft bij monde van Petra de Boer het college vragen gesteld over eventuele mensenhandel in Purmerend. Dit naar aanleiding van het rapport van nationaal rapporteur Corinne Dettmeijer over mensenhandel in Nederland. Die stelt dat Nederlandse gemeenten het te vaak laten afweten bij de aanpak van mensenhandel in de Tiende rapportage mensenhandel.
Aan het college wordt gevraagd of er signalering van mensenhandel in Purmerend is en zo ja wat daar aan wordt gedaan. Andere vragen zijn:
  • Welke maatregelen neemt het college om actief slachtoffers van mensenhandel op te sporen, binnen én buiten de prostitutie?
  •  Ook is de Stadspartij benieuwd wat het college kan zeggen over het aantal minderjarige slachtoffers van mensenhandel? Wordt daar actief naar gezocht?
  • Is het college zich ervan bewust dat thuisprostitutie – ook voor minderjarigen – een steeds groter probleem wordt?
  • Heeft het college zicht op de hoeveelheid vrouwen en mannen – minderjarig en meerderjarig – die op het internet hun seksuele diensten aanbieden?
  • Heeft Purmerend een uitstapprogramma voor Prostituees?
  • Is het college van plan de aanbevelingen uit het rapport van Corinne Dettmeijer over te nemen?

Veiligheid artikelen