HomeNieuwsPartij NieuwsStadspartij organiseert lunch op Wijkplein Centrum

Stadspartij organiseert lunch op Wijkplein Centrum

Populier-ingang

De fractie van de Stadspartij organiseert op zaterdag 9 februari a.s. een wijklunch op Wijkplein Centrum “De Populier” in de wijk Centrum. Alle bewoners van het Centrum zijn voor deze lunch uitgenodigd.

De Stadspartij bezoekt regelmatig de verschillende wijken in Purmerend. De fractie van de Stadspartij wil dit keer met de bewoners van het Centrum van gedachten wisselen over de ontwikkelingen in de wijk. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een broodje kunnen bewoners, op informele wijze, met de gemeenteraadsleden en de wethouder van de Stadspartij in gesprek gaan over de eigen buurt.

Wijkbewoners kunnen de raadsleden vragen stellen en met hen in discussie gaan over bijvoorbeeld fietsparkeren en agressief verkeersgedrag, maar ook over jeugdoverlast, onderhoud voetpaden en cameratoezicht.

Eerder hield de Stadpartij een wijkschouw om met eigen ogen te zien hoe de wijk er momenteel bij staat. De fractie van de Stadspartij vindt het belangrijk om, ook buiten verkiezingstijd, van de bewoners zelf te horen hoe het gaat in hun wijk. Eerder bezocht de fractie al de Wheermolen, Overwhere, De Gors en Purmer-Zuid. De komende tijd zullen ook de andere wijken in Purmerend aangedaan worden.

De wijklunch wordt gehouden van 11:00 tot 13:00 uur. Wijkplein Centrum is gevestigd aan de Populierenstraat 1. De toegang en de lunch zijn gratis.

 

 

 

 

 

 

Partijnieuws artikelen