HomeNieuwsPartij NieuwsStadspartij organiseert lunch in Columbuzz Weidevenne

Stadspartij organiseert lunch in Columbuzz Weidevenne

WijklunchMario2011
De fractie van de Stadspartij organiseert op zaterdag 15 juni a.s. een wijklunch in jongerencentrum Columbuzz in de wijk Weidevenne. Alle bewoners van het Weidevenne zijn voor deze lunch uitgenodigd.

De Stadspartij bezoekt regelmatig de verschillende wijken in Purmerend. De fractie van de Stadspartij wil dit keer met de bewoners van Weidevenne van gedachten wisselen over de ontwikkelingen in de wijk. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een broodje kunnen bewoners, op informele wijze, met de gemeenteraadsleden en de wethouder van de Stadspartij in gesprek gaan over de eigen buurt.

Wijkbewoners kunnen de raadsleden vragen stellen en met hen in discussie gaan over bijvoorbeeld verkeersveiligheid, parkeergedrag en het onderhoud van wegen en straten. Maar ook over zwerfvuil en hondenpoep, jeugdoverlast en ontmoetingsplekken in de wijk. Daarnaast wil de Stadspartij met bewoners in discussie over de busssluis Zambezilaan/Amazonelaan.

Eerder hield de Stadpartij een wijkschouw om met eigen ogen te zien hoe de wijk er momenteel bij staat. De fractie van de Stadspartij vindt het belangrijk om, ook buiten verkiezingstijd, van de bewoners zelf te horen hoe het gaat in hun wijk. Eerder bezocht de fractie al de Wheermolen, Overwhere, De Gors, Purmer-Zuid en Centrum. Naar verwachting zal de Stadspartij dit najaar de Purmer-Noord gaan bezoeken.  

De wijklunch wordt gehouden van 11:00 tot 13:00 uur. Jongerencentrum Columbuzz  is gevestigd aan de Australielaan 2, tegenover het winkelcentrum,. De toegang en de lunch zijn gratis.

NOOT REDACTIE: Neem voor meer informatie contact op met fractievoorzitter Mario Hegger, 06-5145.8627

Partijnieuws artikelen