HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStadspartij: “Meer huurwoningen toewijzen aan Purmerenders”

Stadspartij: “Meer huurwoningen toewijzen aan Purmerenders”

Tekstbord-huurwoningen

De Stadspartij vindt dat huurwoningen in Purmerend die vrijkomen vaker aan Purmerenders toegewezen moeten worden. “De wachtlijsten om als Purmerender in aanmerking te komen voor een huurwoning zijn veel te lang geworden,” vindt lijsttrekker Mario Hegger van de Stadspartij.

“Huurwoningen moeten niet langer worden toegewezen op basis van woonduur, maar op basis van woonduur of inschrijfduur in Purmerend,” zegt Hegger. Veel Purmerendse woningen worden nu toegewezen aan niet-Purmerenders. “Zo nodig moet Purmerend de door de Stadsregio Amsterdam opgelegde regels opzij zetten. Hierdoor komen Purmerendse woningzoekenden sneller aan een woning.”

Betaalbare woningen

De Stadspartij vindt dat er gestreefd moet worden naar een goede balans tussen goedkope en duurdere woningen. Er dienen voldoende betaalbare woningen gebouwd te worden, die in de eerste plaats bestemd zijn voor Purmerenders en daarna voor bewoners in de regio Waterland.

Om de doorstroming te bevorderen, dienen er meer woningen in het middensegment gebouwd te worden. Grootschalige sloopplannen zoals eerder op de Meteorenweg waarbij veel woningen verdwijnen, moeten in tijden van woningkrapte niet meer worden toegestaan, vindt de Stadspartij. Woningen die nog in redelijke tot goede staat zijn, of die op een eenvoudige manier gerenoveerd kunnen worden, mogen niet gesloopt worden.

Jongerenhuisvesting en ouderenwoningen

Jongerenhuisvesting moet van de Stadspartij een hogere prioriteit krijgen. Er moet, in samenwerking met marktpartijen als woningcorporaties en bedrijven, gezocht worden naar goede mogelijkheden om meer betaalbare jongerenwoningen van goede kwaliteit in Purmerend te verwezenlijken. Ook voor Purmerendse ouderen moeten voldoende geschikte woningen beschikbaar zijn. Deze moeten zoveel mogelijk komen uit het beschikbare woningaanbod. Het aanwezige aanbod van ouderenwoningen tegen betaalbare huurprijzen dient in stand te worden gehouden.

Lees meer over het woonbeleid in het hoofdstuk ‘wonen’ in het verkiezingsprogramma 2014 van de Stadspartij.

 

Poster-Stadspartij-Mario-2014ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen