HomeNieuwsMilieuStadspartij denkt over afschaffing hondenbelasting

Stadspartij denkt over afschaffing hondenbelasting

Tekstbord-hondenbelasting

De Stadspartij vindt dat de hondenbelasting die hondenbezitters betalen volledig ingezet moet worden aan de bestrijding van hondenpoep. Zo niet, dan dient het innen van hondenbelasting helemaal afgeschaft worden. Dat zegt lijsttrekker Mario Hegger van de Stadspartij.

Purmerendse hondenbezitters zijn elk jaar 64,40 euro per hond kwijt aan hondenbelasting. Met ruim 5.000 honden in Purmerend levert dit de gemeente elk jaar zo’n  300.000 euro op. Wat overblijft van dit geld verdwijnt nu in de pot algemene middelen van de gemeente en komt niet ten goede aan het hondenbeleid.

De Stadspartij vindt dat de opbrengsten van hondenbelasting volledig ten goede moeten komen aan het hondenbeleid, zoals het onderhoud van hondenuitlaatplekken, handhaving en het schoonhouden van de openbare ruimte. “Dit is niet alleen in het belang van honden en hun baasjes, maar ook in het belang van iedereen die gebruik maakt van voetpaden en plantsoenen,” zegt Hegger.

Hondenpoep ergernis nummer 1
De Stadspartij vindt het belangrijk dat straten, voetpaden, pleinen en parken in Purmerend goed schoon gehouden worden en wil dat het onderhoud van de openbare ruimte snel wordt verbeterd. “Hondenpoep is ergernis nummer 1 in Purmerend,” zegt Hegger. “De afgelopen 2,5 jaar heeft de Stadspartij alle wijken bezocht. Hondenpoep is een probleem dat in elke wijk speelt en dient daarom hard aangepakt te worden.”

In Purmerend zijn hondenuitlaatroutes aangelegd, maar deze blijken vaak slecht onderhouden te worden. “De bezuinigingen door de economische crisis hebben ervoor gezorgd dat minder is ingezet op hondenbeleid. Wel heeft wethouder Helm van de Stadspartij ervoor gezorgd dat het toezicht op de hondenpoepoverlast het afgelopen half jaar flink in geïntensiveerd. Dit om de hondenbezitter positief te beïnvloeden.

Als de hondenbelasting daadwerkelijk wordt afgeschaft, moet het hondenpoep-probleem nog steeds worden aangepakt. Ook hier heeft Hegger een oplossing voor. “Door op andere onderdelen van stadsonderhoud goed samen te werken met buurtbewoners en bedrijven, is het mogelijk om efficiënter te gaan werken. De ruimte die daar ontstaat kun je inzetten voor het opruimen van hondenpoep. De inzet van extra handhavingspersoneel draagt ertoe bij dat hondenbezitters hun honden uitsluitend uitlaten op de aangewezen routes en dat scheelt al aanzienlijk in de overlast. Hierdoor wordt het onderhouden van hondenuitlaatroutes weer goedkoper.”

 

Lees meer over het onderhoud van de openbare ruimte in het hoofdstuk ‘wonen’ in het verkiezingsprogramma 2014 van de Stadspartij.

Milieu artikelen