HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStadspartij-BPP op werkbezoek bij Dogrun m.b.t. ontsluiting Oostflank

Stadspartij-BPP op werkbezoek bij Dogrun m.b.t. ontsluiting Oostflank

vlnr Nico de Lange, Amber van der Meeren, Bram Bonhof
foto Stadspartij-BPP


Stadspartij Beemster Polder Partij kreeg een uitnodiging om zaterdag 8 juli 10.00 uur een toelichting te krijgen op de ontsluiting Oostflank in relatie tot de honden dagopvang “Dogrun” nabij de randweg (zuidzijde rotonde N-244).

De aanleiding voor het bezoek was een uitnodigend bericht van de beheerder van de honden dagopvang  “Dogrun”.
Bram Bonhof nam  kennis van het voornemen om bij de woningbouwplannen van de Oostflank een ontsluiting te creëren langs de Zwetsloot, die de grens vormt tussen de Purmer Oost en West.
De Hondendagopvang, met op werkdagen zo’n 60 tot 80 honden op ’n schitterend ingericht terrein met schuilplekken en veel groen, is sinds 19 jaar op deze locatie gevestigd.

Een delegatie van Stadspartij-BPP nam een kijkje bij deze honden dagopvang. Een mooie plek waar honden heerlijk de ruimte hebben om de dag door te brengen.
Het was een mooi bezoek waar de zorgen van de ondernemer over de plannen goed zijn beluisterd.

Het overgrote deel van de gemeenteraad is van mening dat deze ontsluiting noodzakelijk is om de geplande woningbouw in de Oostflank (Golfterrein), niet via de Westerweg te laten lopen. Echter deze route is absoluut niet geschikt als ontsluitingsroute.
Stadspartij-BPP is zelfs van mening dat er eerst ontsloten dient te worden vóórdat de woningen worden gebouwd.

Met Bram Bonhof is afgesproken dat wanneer de ontwikkeling c.q. de besluitvorming over het gebied plaatsvindt, Stadspartij- BPP wederom contact met hem opneemt om de te maken keuzes voor inrichting te bespreken.
Wellicht dat er dan ook een alternatief ontstaat van deze onderneming die voorziet in een behoefte.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen