HomeNieuwsEconomieStadspartij-BPP bezoekt Loonbedrijf De West

Stadspartij-BPP bezoekt Loonbedrijf De West

Gastvrouw en heer Marieke & Marcel Krul

In het kader van ken uw ondernemers bezochten op 15 februari 2023 fractieleden van Stadspartij-BPP Loonbedrijf de West in de West-Beemster. Het bedrijf werd opgericht in 1954 door Gan Vlaar. Het uitrijden van mest met de bekende rode Massey Ferguson 35, bijgenaamd de Teff, was een bekend gebeuren en zeker bij de oudere Beemsterlingen zeer bekend.

In 2007 kreeg Marcel Krul, werkzaam bij het Loonbedrijf, samen met zijn partner Marieke de mogelijkheid zich in te kopen in het bedrijf om het in 2010 van de oud-eigenaren over te nemen.

Het bedrijf heeft 7 vaste medewerkers in dienst. In drukke tijden wordt er een beroep gedaan op oproepkrachten en ZZPérs. Gemiddeld werken er zo doende 12 medewerkers op een dag.

De 2 hoofdtakken zijn sleepslang-bemesten met 2 eenheden en oogsten van gras gedurende het groeiseizoen. De klantenkring besloeg eerst een flink deel van de provincie maar is nu meer geconcentreerd in en rond de Beemster.

Marcel houdt zich hoofdzakelijk bezig met de planning, offertes, bestekken en Marieke met de administratie.

Ruimtegebrek en slepende vergunningentraject om dit te verbeteren

Essentieel voor een goede en veilige bedrijfsvoering met dit zware materiaal is dat het goed kan worden onderhouden, schoongemaakt en veilig het terrein aan de Jisperweg op – en af kan rijden. Vanwege ruimtegebrek kan dit maar ten dele en is men genoodzaakt om elders materieel te stallen. Machines worden zo onnodig veel heen-en weer gereden en ook keren achter op het erf is niet mogelijk. Vanwege die krapte op het erf ontstaat er verkeershinder tijdens het op -en afrijden van het terrein. Tevens is het een probleem om de auto’s van de medewerkers op het terrein ordelijk te parkeren. Dit alles kan met de nieuwe loods achter de bestaande loods worden verbeterd, waarbij een veel opener doorzicht ontstaat vanaf de weg en waarbij de bedrijfsactiviteiten naar achteren kunnen verplaatsen.  Het schoonmaken van de machines vindt nu voor op het erf plaats.

Is verbetering mogelijk?

Ondanks dat de eigenaren een heg langs de weg geplaatst hebben, oogt het geheel wat rommelig. Het contrast met de tegenovergelegen landhuis Boschrijk kan bijna niet groter en verdiend een verbetering. 7 jaar terug is daarom een vergunningstraject gestart om deze situatie te verbeteren. Tot op heden heeft de bouw niet kunnen plaatsvinden door procedurele zaken en bezwaar van een aanwonende. Marcel en Marieke leggen terloops nog eens uit hoe en waar het in de procedure mis is gegaan waardoor de bezwaar commissie uiteindelijk de manco’s tegen kwam en de bezwaarmaker in het gelijk moest stellen.

Innovatie aan de orde van de dag

Foto Stadspartij-BPP

Loonbedrijf De West is voor 70% direct agrarisch actief. Materieel wordt voor 30% voor niet agrarische taken ingezet om een jaarronde planning voor het personeel en materieel na te streven.

Innovatie is ook in dit bedrijf aan de orde. De nieuwe generatie eigenaren, beoogd opvolger is Jordy, is zich aan het verdiepen hoe met behulp van bodemkaarten precies op de juiste plek de noodzakelijke hoeveelheid mest in de vorm van Stikstof en Fosfaat geplaatst kan worden. Hiermee kan zeker bij afnemende bemestingsrechten de toegestane hoeveelheid zo goed mogelijk worden benut. Jordy is in opleiding aan de agrarische school  in Dronten en wil nog diverse stages gaan lopen, waaronder een buitenland stage, mogelijk in Canada.

De deelnemende fractieleden kijken terug op een bijzonder nuttig en informatief bezoek en bedanken de gastheer en vrouw voor hun tijd en gastvrijheid.

Economie artikelen