HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStadspartij blij met woonzorgcomplex Weidevenne

Stadspartij blij met woonzorgcomplex Weidevenne

HeelEuropaWeidevenne

De Stadspartij is, na de inhaalslag op het communicatieve vlak, tevreden met de voorliggende plannen om een woon-zorgcomplex aan de Genuahaven in Weidevenne te bouwen. Voordat het wooncomplex, dat een woontoren van 60 meter hoog krijgt, gebouwd kan worden, moet de gemeenteraad op 3 maart a.s. eerst het bestemmingsplan wijzigen.

De Stadspartij vindt het belangrijk dat er huisvesting voor ouderen wordt gebouwd, zeker met de toenemende vergrijzing in Nederland. De Stadspartij is daarom blij met het project van projectontwikkelaar Bouwcompagnie (onderdeel van Wooncompagnie) om zorgcomplex ‘Heel Europa’ in Weidevenne te bouwen. Het bewonerscollectief Stadshoven, dat zich verzet tegen de bouwplannen van Bouwcompagnie, heeft een alternatief plan aangeboden aan de raad, waarbij de woontoren wordt verlaagd, maar waarbij de rest van het gebouw flink wordt verhoogd. Dat zelfde geldt voor het alternatieve plan dat D66 naderhand in de pers lanceerde.

Kazerne

De fractie van de Stadspartij heeft enkele omwonenden om een reactie gevraagd op de twee plannen. “De meeste bewoners bleken helemaal niet te weten van de verhoging van de rest van het gebouw naar 18 meter in het alternatieve plan,” zegt Stadspartij-raadslid Bert Meulenberg. “Sommige omwonenden noemden het een ‘kazerne’ die ze voor hun deur krijgen.” Wel vindt de Stadspartij het jammer dat de bewoners niet van aanvang af op een goede manier op de hoogte zijn gehouden door de gemeente. “Als de gemeente van begin af aan had gezorgd voor een goede communicatie, had dit plan niet voor een derde keer door de raad besproken hoeven te worden,” aldus Meulenberg. 

Meningen verdeeld

Opvallend was dat bij de informatiebijeenkomsten over dit plan maar heel weinig mensen aanwezig waren. “Er waren maar 15 bewoners aanwezig op de bewonersavond. Bovendien waren hun meningen verdeeld. Dit wijst niet echt op groot verzet van de buurt tegen de plannen van Bouwcompagnie”. De fractie van de Stadspartij heeft, na een aantal fractiedebatten, waarin alle voor- en nadelen tegen elkaar af zijn gewogen, toch ingestemd met het plan van Bouwcompagnie. Wel vindt de Stadspartij het in twee dagen in elkaar zetten van een alternatief plan door het bewonerscollectief een mooie prestatie en prijst hen ook daarvoor.

Terugtrekken

Het plan van de projectontwikkelaar en het alternatief van het bewonerscollectief zijn met elkaar vergeleken door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Eén van de conclusies van het vergelijkingsonderzoek was dat het risico bestond dat partijen die bij het plan zijn betrokken zich mogelijk terugtrekken met alle gevolgen van dien. “Als partijen zich gaan terugtrekken uit het proces, dan kun je een woon-zorgcomplex in Purmerend voorlopig wel vergeten,” reageert Meulenberg. Ook wordt getwijfeld of het alternatieve plan van het bewonerscollectief wel uitvoerbaar is. “Ook bij het alternatieve plan kunnen mensen tot aan de Raad van State gaan procederen om het plan tegen te houden.” Daarnaast zou het alternatieve plan van het bewonerscollectief leiden tot hogere kosten en zou een subsidie van 700.000 euro mogelijk misgelopen worden.

Bestemmingsplanwijziging

Begin 2012 zal de bouw van het complex beginnen. De oplevering van het gebouw wordt eind 2013 verwacht. De gemeenteraad neemt op donderdag 3 maart een besluit over de bestemmingsplanwijziging om de bouw van het woon-zorgcomplex in Weidevenne mogelijk te maken.

Reageer op dit artikel

ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen