HomeNieuwsVeiligheidStadspartij blij met daling jeugdcriminaliteit

Stadspartij blij met daling jeugdcriminaliteit

hangjongeren

Het aantal jeugdgroepen in Purmerend dat hinderlijk gedrag vertoont is in 2010 gedaald van zeven naar drie. Dat meldde Umit Aygun, unithoofd van de politie Purmerend, begin 2011. Ook in de rest van Nederland is een daling van het aantal jeugdgroepen te zien.  

De Raad van Kopschefs maakte half december de cijfers bekend. De Stadspartij is blij dat ook in Purmerend de jeugdcriminaliteit daalt. Nederland telde 1527 problematische jeugdgroepen in september 2010, waarvan 1154 hinderlijke groepen, 284 overlastgevende groepen en 89 criminele groepen. Dat is een daling van 13 procent ten opzichte van 2009. De daling was het sterkst voor hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen, maar ook het aantal criminele jeugdgroepen vertoonde een kleine daling.

Jeugdnetwerkoverleggen

“De belangrijkste reden van de daling van het aantal groepen is dat we vanuit de integrale aanpak, dus vanuit de jeugdnetwerkoverleggen werken, “ zegt Umit Aygun. “Enerzijds hebben we dit soort groepen steeds beter in beeld, en anderzijds werken we, ieder vanuit de eigen expertise, aan een gezamenlijke aanpak.”

Mario-Hegger-2010-PurmerendIntegrale aanpak

“Wij zijn van mening dat het een mooi resultaat is van de integrale aanpak binnen de gemeente Purmerend van de groepen jongeren,” zegt fractievoorzitter Mario Hegger (foto) van de Stadspartij. “De Stadspartij realiseert zich ook dat er nog steeds jeugdgroepen zijn die hinderlijk of overlastgevend gedrag vertonen. We vinden dat de gemeente met politie, justitie en andere partners door moet gaan op de ingeslagen weg. Daarbij moet er betere afstemming komen met activiteiten en ontwikkeling van jongeren betreffende studie en indien mogelijk ondersteunen of coachen tot werk.”

Begeleiding

“Marktplein en de sociale dienst zouden zich flexibeler op kunnen stellen per individu om problemen die zich voordoen,die meestal financieel van aard zijn, het hoofd te kunnen bieden. Hierdoor neemt de kans op werk toe en kan een mogelijke lening tot opleiding later, door het hebben van een baan, worden terugbetaald. Ook het begeleiden van jongeren die dreigen af te glijden tot de criminaliteit zal blijven voortbestaan. De samenwerking met de politie en het project Nieuwe Perspectieven als onderdeel van Spirit is hierbij van groot  belang. Zij kunnen jongeren bezoeken als zij in aanraking zijn gekomen met de politie of de kans daartoe groot aanwezig is.”

Buurtveiligheidsteams

“Een verdere intensievere aanpak binnen bepaalde buurten van Purmerend kan bewerkstellig worden door te werken met zogenoemde buurtveiligheidsteams. Daarbij wordt het toezicht en aanpak de daarop volgt uitgebreid. Verschillende organisaties lossen vanuit hun verantwoordelijkheid het probleem op en op die manier wordt de wijk weer teruggeven aan de buurtbewoners om er iets moois van te maken zonder overlast te ondervinden.”

Advies Straathoekwerk

“De Stadspartij vindt dat jongeren zeker niet over straat behoren te zwerven. Straathoekwerk zal met een advies moeten komen hoe dit probleem kan worden aangepakt of voorkomen kan worden. Door de jongeren niet te criminaliseren maar juist door gezamenlijk met de jongeren te kijken naar mogelijkheden, moet het mogelijk zijn om de jongerengroepen in Purmerend die hinderlijk of overlast gevend zijn verder te laten verminderen.”

 ZIE OOK:

Veiligheid artikelen