Op deze website gebruikt de StadspartijPurmerend.nl cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt.

Als u op de knop Accepteren klikt gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw cookie instellingen in uw webbrowser wijzigen. Zie voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring

politieuniform
De nieuwe misdaadmeter van het Algemeen Dagblad over het jaar 2009 geeft een somber beeld van de ontwikkelingen in Purmerend. De Stadspartij is van mening dat wij als gemeente in samenwerking met andere partijen als de politie er hard mee aan de slag moeten.
Purmerend neemt in de AD-misdaadmeter plaats 49 in van de 420 gemeenten in Nederland. Dit houdt in dat Purmerend binnen het onderzoek als onveilige stad mag worden gerekend.

Openbare orde
Juist op het gebied van verstoring van de openbare orde staat Purmerend van de  420 gemeenten op plaats 24 van de meest onveilige steden. Ter vergeleken met 2008 is dit een stijging van maar liest 333%. Amsterdam heeft daarentegen een stijging van 23%. In absolute cijfers is voor Purmerend de toename van 9 naar 39 zaken betreffende verstoring van de openbare orde.

Openlijk geweld
Hier staat Purmerend op plaats 74. En steeg in absolute getallen van 11 in 2008 naar 26 zaken. Dat is ten opzichte van 2008 een stijging van 136%.
Amsterdam had een daling van 17%

Diefstal
Purmerend heeft wat woninginbraken betreft  plaats 56. En steeg  van 148 in 2008 naar 245 zaken in 2009. Dat  is een stijging van 66%.
Amsterdam heeft een stijging van 14 %.

Diefstal inbraak uit schuur: plaats 96. Een stijging van  van 44 in 2008 naar 76. Dat is een stijging van 73%.
Amsterdam daalde 21%.

Diefstal uit auto plaats: 54. Een stijging  van 266 in 2008 naar 444. Dat is een stijging van 67%.
Amsterdam had 9% daling

 Bedreiging
Dat levert Purmerend plaats 201 op. Een stijging van 232 in 2008 naar 238. Dat is een stijging van 3%.
Amsterdam had een iets hoger stijging naar 5%.

Drugshandel
Plaats 74. Purmerend ging van 50 zaken in 2008 naar 92 zaken. Dat is een stijging van 84%.
Amsterdam had een daling van 16 %

Er zijn ook positieve cijfers te noemen

Alcohol in het verkeer
Daar had Purmerend plaats 186. Het aantal zaken daalde van 191 zaken in 2008 naar 185. Dat is  een daling van 3 %.
Amsterdam had een daling met 2%

Beroving
Purmerend neemt plaats 353 in.  Het aantal zaken daalde van 36 in 2008 naar 13. Dat is een daling van 64%.
Amsterdam had een daling van 18%

Vernielingen
Hier heeft Purmerend plaats 232.  Van 1159 in 2008 was een daling naar1010. Dat is een daling van 13 %.
Amsterdam had een daling met 26%

Gepresenteerd in dit artikel zijn de delicten die naar onze idee de burgers het meest aanspreken en er last van hebben. Alles overziend komt Purmerend met slechte rapportcijfers uit het onderzoek.

De Stadspartij is er van overtuigd dat door een integrale en gezamenlijke aanpak van gemeente, politie en ander partijen in het werkveld, de criminaliteit en overlast beter bestreden kan worden. Duidelijk is dat de politie dit niet alleen aankan en vooral werkt aan de opsporing op Strafrechtzaken. Aan andere zaken en aan preventieve arbeid komt de politie niet meer toe.

handhavingOm het oplossingpercentage omhoog te laten gaan en voor het project preventief werken op criminelen en criminele organisaties, zijn er meer agenten nodig die onderzoeken op straat draaien. Dit zou ten koste kunnen gaan van het houden van toezicht. Hierin kan de gemeente extra ondersteunen door middel van bijvoorbeeld directe handhavers, maar ook door zelf meer aan handhaving te gaan doen. Verder gaat het om het aanspreken van andere partijen in het publieke domein. Zoals het nu projectmatig plaats vindt op het Gildeplein. Dit aanspreken is en uitstekende taak voor toezichthouders van de gemeente.

Misdaad in de wijken
In de misdaadmeter worden ook de criminaliteitscijfers getoond tussen de verschillende wijken in Purmerend. Aan de hand van die cijfers moet het mogelijk zijn om de capaciteit te verdelen over de wijken waar dit het meest noodzakelijk is. Voor één of twee van deze wijken kan de werkwijze van een buurtveiligheidsteam van groot belang zijn. Zo kan ook de samenwerking en betrokkenheid met de bewoners worden vergroot.
Dit zijn, zo vindt de Stadspartij, enkele mogelijkheden om de veiligheid in Purmerend weer meer terug te krijgen.

Raadslid Mario Hegger van de Stadspartij heeft de burgemeester verzocht om de uitslag van de misdaadmeter van het AD te bespreken tijdens de commissie AZ. Het zal dan goed zijn als ook de politie aanwezig is. Dit om zo ook in het openbaar met de commissieleden te bespreken wat er in Purmerend aan de hand is en welke samenwerking mogelijk is om problemen aan te pakken en op te lossen. Het in het coalitieakkoord genoemde buurtveiligheidsteam kan dan later worden besproken binnen een werkgroep welke de komende tijd aan de gang gaat om de zaak voor te bereiden. Advies kan hierbij worden geboden door de regioprojectleider buurtveiligheidsteams.

Verder ziet de Stadspartij graag dat de politie  éénmaal in het kwartaal verslag doet aan de commissie of de raad over zaken die zich hebben afgespeeld. Zo kunnen raads- of commissieleden vragen stellen over actuele veiligheidsproblematieken. Op deze manier komt de veiligheid in Purmerend onder de aandacht die het verdient en ziet de burger dat er ook daadwerkelijk naar hem wordt geluisterd en zaken in gang worden gezet.

De burgemeester heeft op het verzoek van de Stadspartij positief gereageerd. Zijn voorstel is om dan ná de zomer het in de commissie te agenderen. Vóór de zomervakantie bleek namelijk niet meer haalbaar.  

ZIE OOK:


Nieuws Algemeen

Laatste nieuws

Bodemdaling: “Wel urgent, niet acuut”

Bodemdaling beperken of een halt toeroepen is een enorme opgave in oppervlakte, maatschappelijke imp...

Nieuwe (herziene) woonruimteverdeling in aantocht

Bij deze herziening werkt Purmerend samen met veertien gemeenten in de regio's Zaanstreek-Waterland,...

Nederlandse aanpak stikstof deugt niet volgens Raad van State

De Raad van State heeft de landelijke aanpak PAS (Programma aanpak Stikstof) verworpen. Deze PAS-aan...

Rijk en Metropoolregio tekenen woondeal voor meer betaalbare woningen

Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningteko...

Ohoebruno en de woeste gronden

Een stilte, een zonnig moment, alle buren zijn op vakantie. Ik houd het op  staycation. Staycat...

Greenpeace teleurgesteld in uitspraak over bijstoken van ongecontroleerde biomassa

Greenpeace is teleurgesteld dat de rechtbank van Amsterdam geen verbod tegen de bijstook van biomass...

Subsidieplafond voor verduurzaming particuliere woningen bereikt

Was u van plan dit jaar uw woning beter te isoleren of denkt u er aan om zonnepanelen te plaatsen? H...

Overeenstemming gemeente en Snippe over ontwikkeling locatie PostNL

De gemeente Purmerend en Snippe Projecten B.V. hebben de afgelopen periode gezamenlijk gezocht naar ...

VANDAAG OPENING BEACH SPORTS WEIDEVENNE/KOP VAN WEST

Vandaag, 7 juli 2019 om 13.00 uur is de officiële opening beach sportvelden. Op verschillende plek...

Extra parkeervoorziening voorkant stadhuis

Met 27 stemmen vóór en 8 stemmen tegen (GroenLinks, VVD) stemde de raad in met de komst van een ha...

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de elektrische bussen waarmee vervoerd...

Ontwikkeling Pop- en Cultuurpodium P3

De raad heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht van Pop- en Cultuurpodium P3 aan de gemeente Purm...
Veiligheid

Veiligheid Artikelen

Meerderheid wil hogere boetes illegaal vuurwerk

Ruim acht op de tien Nederlanders willen dat er hogere boetes komen voor het afsteken van illegaal v...

Minder woninginbraken in Vinex wijken

Vinex-wijken hadden in 2015 iets minder last van woninginbraken dan gemiddeld in Nederland. Het vers...

Minder misdaad maar meer strafzaken in 2015

De criminaliteit is in 2015 opnieuw afgenomen. Toch handelde de Rechtspraak 5 procent meer strafzake...

Verruiming cameratoezicht gemeenten

Een wetswijziging tot verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezi...

VNG: onderzoek naar kosten gegevensbescherming

De nieuwe Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming leidt tot extra kosten voor gem...

Gemeenten krijgen protocol bijtende honden

De Koninklijke Hondenbescherming heeft goede hoop dat het aantal bijtincidenten met honden af kan ne...

Waarschuwing voor Malafide klusjesmannen

In Noord-Holland zijn de laatste weken meldingen binnengekomen over oplichting aan de deur. Recent e...

Meer dan 1000 Purmerendse kinderen doen verkeersexamen

Dit voorjaar hebben meer dan duizend Purmerendse scholieren uit groep 7 en 8 het schriftelijk verkee...