HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningStadspartij alleen in afwijzen gewijzigd bouwplan Darwinstraat,Canberrastraat/Columbuzz

Stadspartij alleen in afwijzen gewijzigd bouwplan Darwinstraat,Canberrastraat/Columbuzz

BouwWv
Met 24 stemmen voor en 8 stemmen tegen (van de Stadspartij) heeft de raad een door wijziging van het collegevoorstel een omstreden besluit genomen over de woningbouwlocaties Lamel 4 en 5 en het inbouwen van jongerencentrum  Columbuzz nabij winkelcentrum Weidevenne.

Vooropgesteld, de Stadspartij is zondermeer blij met de bouw van 40 sociale huurwoningen op lamel 4. Tijdens het woondebat gaven met name de jongeren aan dat er een tekort is woningen voor deze doelgroep en de wachtlijsten te lang zijn. Het door de meerderheid van de raad tegen de inbreng van de betrokkenen in en in afwijking van het collegevoorstel  toch inpandig verwerken van Columbuzz in één complex met nog eens 20 woningen, gaat tegen alle goede raad en adviezen in. De Stadspartij kon de andere raadsleden dan ook niet volgen in hun beslissing.

Bouwlocatie en inspraak en leefbaarheid

Lamel 4 en 5 zijn de nog te bebouwen stukken grond naast het winkelcentrum aan het Van Damplein. De gemeente verkoopt beide stukken grond aan woningcorporatie Intermaris.

Voor wat betreft de ontwikkeling van lamel 5 spraken de jongerenwerkers, de jongeren zelf maar ook de direct omwonenden de wens uit om het Jongerencentrum Columbuzz als vrijstaand pand met een buitenruimte te behouden.
Gemiddeld komen er per dag 80 tot 100 jongeren en is daarmee het best lopende jongerencentrum van Purmerend. Met name de huidige opzet met een eigen ruimte zorgt ervoor dat er geen overlast is voor de omgeving. Hiernaast brachten de bewoners naar voren dat er nu al sprake is van parkeeroverlast doordat winkelend publiek en forensen hun auto in de wijk parkeren. Reden waarom ze tegen de komst van 20 extra woningen op lamel 5 waren.

De bedenkingen bij het inbouwen van Columbuzz en de inrichting van de buitenruimte betreffen in het kort dus de beperkte ruimte en geen doelgroepenscheiding in combinatie met de geluiddichtheid binnen het gebouw en de combinatie van jongerencentrum met wonen in één gebouw. Verwacht wordt dat door wonen en jongerenwerk in één gebouw te combineren overlast voor omwonenden en elders in de wijk toe zal nemen.

Geluiddichtheid binnen het gebouw is technisch oplosbaar; de andere bezwaren mogelijk niet.
Het oorspronkelijk collegevoorstel onderschreef deze problematiek. Maar daar dacht de meerderheid van de raad op voorstel van de PvdA dus anders over.

Meerderheid raad tegen voorstel college

Deze inbreng van de diverse betrokkende gaf voor de Stadspartij de doorslag om voor het oorspronkelijke collegevoorstel te zijn en dus niet te kiezen voor het PvdA voorstel om in te stemmen met een inpandig Columbuzz met heel weinig buitenruimte en een verhoging van de parkeerdruk door 20 extra woningen. 

Als Stadspartij zijn we het eens met wethouder Nijenhuis die jongerenwerk in zijn portefeuille heeft: “Welzijn en leefbaarheid zijn niet in geld uit te drukken en we moeten behouden wat succesvol is, hierbij is de buitenruimte van groot belang”.  

De Stadspartij was dan ook net als de aanwezige omwonenden, jongerenwerkers en jongeren zeer teleurgesteld met het aannemen van het gewijzigde collegevoorstel.

Ruimtelijke Ordening artikelen