HomeNieuwsEconomieStaatssecretaris Vijlbrief neemt definitief besluit Winningsplan Middelie 2022

Staatssecretaris Vijlbrief neemt definitief besluit Winningsplan Middelie 2022

Winningsplan wordt doortgezet besluit staatssecretaris. College onderzoekt mogelijkheden beroep

Bron afbeelding gasvelden: ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Eerder informeerde wethouder Lageveen over het door de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) ingediende Winningsplan Middelie 2022. Met het ingediende winningsplan heeft de NAM toestemming aan het ministerie gevraagd om langer en intensiever gas te winnen uit het gasveld Middelie.

Het college heeft het winningsplan bestudeerd en besloten het ministerie te adviseren om niet in te stemmen met het winningsplan, onder andere vanwege het veiligheidsgevoel van inwoners, de nadelige gevolgen voor natuur en milieu en de lokale inspanning om van het gas af te gaan.

Deze zorgen zijn op 26 januari 2023 schriftelijk onder de aandacht gebracht bij het ministerie (1580171). Het ministerie heeft op basis van de ingekomen adviezen op 21 mei 2023 een ontwerp-instemmingsbesluit over het Winningsplan genomen.

Het college heeft hiertegen op 13 juni 2023 een zienswijze ingediend.

Werkbezoek Staatssecretaris Vijlbrief

Staatssecretaris Vijlbrief bracht een werkbezoek aan Purmerend. Dit werkbezoek vond plaats op verzoek van het ministerie. Tijdens het bezoek hebben de portefuillehouders van de gemeenten Purmerend en van Edam-Volendam de zienswijzen van de colleges van Purmerend en Edam-Volendam toegelicht.

Er werd met name op gewezen dat het verlengen van de gaswinning in strijd is met de gemeentelijke inspanningen om te werken aan de uitfasering van aardgas, ook conform de landelijke doelstellingen. Ook heeft de staatssecretaris met inwoners gesproken, waar zij nogmaals hun zorgen hebben geuit over de intensievere en langere gaswinning.

Definitief besluit

Afgelopen week heeft de staatssecretaris een definitief besluit genomen over het winningsplan Middelie en de gemeente daarover geïnformeerd.

Van 14 december tot en met 25 januari ligt het besluit ter inzage en kan er door belanghebbenden beroep worden ingesteld. Het college heeft kennisgenomen van het definitieve besluit. Te lezen is dat in eerste aanleg aan een aantal zorgen en ingebrachte punten gehoor is gegeven, onder andere dat er geen toestemming wordt gegeven tot uitbreiding van het aantal putten waaruit gas gewonnen kan worden. De maximale productievolumes zijn aangepast ten opzichte van het ontwerpbesluit. Ook wordt een bouwkundige opname van gebouwen binnen het UNESCO-werelderfgoedgebied voorschreven.

De komende periode bestudeerd het college het besluit om te beoordelen of een mogelijk beroep door het college aan de orde is.

Economie artikelen