HomeNieuwsVerkeer en VervoerSRA: "Meer en beter OV voor de metropoolregio"

SRA: “Meer en beter OV voor de metropoolregio”

sneltram.jpg
De Stadsregio Amsterdam wil de komende twintig jaar het OV sterk verbeteren en uitbreiden. Dit gebeurt door uitbreiding van verbindingen, hogere frequenties en verbeterd comfort voor de reiziger. De noordelijke Randstad groeit toe naar een metropool en het OV-netwerk moet daarvan het visitekaartje worden. Dat is de ambitie uit de OV-visie 2010-2030, die op 24 juni jl. is vastgesteld door de Regioraad.

In de regionale OV-Visie 2010-2030 worden de ambities en projecten genoemd die het OV de komende decennia tot een duurzame drager van de metropool moeten maken. De Visie is leidraad voor het investeringsprogramma van de regio. Gezien de ambitie voor één metropolitaan OV-net, presenteert de Stadsregio de verbeteringen als één pakket noodzakelijke verbindingen. De totale investering bedraagt 11 miljard euro. De visie omvat een totaalpakket aan infrastructurele uitbreidingen en maatregelen die het OV-gebruik bevorderen. Enkele voorbeelden:

Uitbreiding verbindingen
Het regionale OV-systeem wordt opgebouwd met de ART (Amsterdamse Regio Trein) en metrolijnen en hoogwaardige tram- en buslijnen die daarop aansluiten. Dit systeem wordt aangevuld met de rail van de NS en met het onderliggend OV in de steden en dorpen. Uitbreidingen die de regio wil realiseren zijn onder meer de ombouw van de Amstelveenlijn, de doortrekking van de Zuidtangent naar IJburg, en de verbinding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad. Ook is uitbreiding nodig op de niet-centrumgerichte verbindingen, zoals een Noord-Oosttangent, de Zaantangent en de Westtangent.

Reizen zonder dienstregeling
De Stadsregio wil toe naar reizen zonder dienstregeling. Door hogere frequenties te bieden van de OV-voertuigen op de hoofdverbindingen, heeft de reiziger in de toekomst geen dienstregeling meer nodig en kan het overstappen naadloos verlopen. De reisinformatie moet de hele vervoerketen dekken zodat de reiziger altijd weet waar hij aan toe is. De Stadsregio zet hier fors op in. Zo moet in 2012 95% van de reizigers de actuele reisinformatie op de halte te zien krijgen.

Makkelijk overstappen
Om het overstappen te vergemakkelijken, worden specifieke OV-knooppunten gerealiseerd. De belangrijkste bestemmingen zijn met maximaal één overstap te bereiken. Het comfortabel maken van de overstap kan met betere wachtruimtes, winkels en een aantrekkelijke omgeving. Regionale knooppunten worden onder meer: Station Bijlmer, Almere Centraal en Haarlem. Internationale knooppunten zijn Amsterdam CS, Amsterdam Zuid en Schiphol.

Acties op korte termijn
De OV-Visie 2010-2030 van de Stadsregio Amsterdam is ontwikkeld door de gemeenten van de Stadsregio, in nauwe samenwerking met aangrenzende overheden, maatschappelijke organisaties (reizigersverenigingen) en vervoerbedrijven.
Om de ambitieuze doelstellingen te bereiken, wordt op korte termijn al een groot aantal acties gestart. Zo zal met alle betrokken wegbeheerders worden overlegd over ruimtelijke reseveringen voor uitbreidingen van infrastructuur.

Het volledige rapport ‘Regionaal OV als impuls voor de metropool Amsterdam. OV-Visie 2010-2030 van de Stadsregio Amsterdam’ is hier te downloaden. 

 Bron: Stadsregio Amsterdam 

Verkeer en Vervoer artikelen