HomeNieuwsVerkeer en VervoerSpitsstroken tussen Purmerend en Zaandam open

Spitsstroken tussen Purmerend en Zaandam open

filewegtoveren
De spitsstroken op de A7 en de A8 tussen Purmerend en Zaandam zijn op maandag 7 december officieel opengesteld. Met een handveeg vervaagden gedeputeerde Elisabeth Post, regiodirecteur Rijkswaterstaat Fred Delpeut en wethouder Zaanstad Addy Verschuren, de files op een zandschilderij. De handeling stond symbool voor de extra rijstroken die in de spits de filedruk in deze regio gaan verlichten.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): ‘De aanleg van de spitsstroken op de A7 en A8 is een mooi voorbeeld van de kleinere maatregelen die we nemen om op korte termijn op drukke trajecten de doorstroming te verbeteren. We vergroten hiermee de bereikbaarheid van deze economisch belangrijke regio.’

Vlotter doorrijden

Op de A7 en A8 tussen Purmerend en Zaandam is een spitsstrook van 9 km gerealiseerd, waardoor het verkeer in de ochtendspits vlotter kan doorrijden. Daarnaast is de bestaande spitsstrook in noordelijke richting tussen Zaandam en Purmerend met 2 km verlengd. Hierdoor kunnen weggebruikers in de avondspits al vanaf de A8 ter hoogte van Oostzaan gebruik maken van de spitsstrook. De spitsstroken gaan open bij grote drukte op de weg; soms ook buiten de spits. De spitsstroken zijn een maatregel voor de korte termijn. Om te komen tot verbetering van de bereikbaarheid van de regio op de langere termijn is in 2014 de MIRT-verkenning Corridor Amsterdam – Hoorn gestart.

31 procent minder vertraging door Beter Benutten

De nieuwe spitsstroken zijn onderdeel van het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam (MRA). In het programma Beter Benutten werken bedrijfsleven, het ministerie van IenM, provincies Noord-Holland en Flevoland, Stadsregio Amsterdam en gemeenten samen aan een betere bereikbaarheid op de weg, vaarweg en het spoor. Meer informatie over het programma vindt u op www.beterbenutten.nl/MRA. Inmiddels zijn bijna alle maatregelen voor een betere benutting van de infrastructuur uit dit programma uitgevoerd. De maatregelen hebben op de grootste knelpunten geresulteerd in 31 procent minder vertraging in de spits ten opzichte van de situatie zonder Beter Benutten. De doelstelling van 20 procent afname is daarmee ruimschoots behaald.

Metropoolregio Amsterdam pakt door

Door de goede resultaten worden er in de periode tot 2018 nog zo’n dertig nieuwe Beter Benutten maatregelen in de Metropoolregio Amsterdam genomen. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van de reistijd met 10 procent op de drukste locaties in de spits. De maatregelen zijn gericht op het stimuleren van reizigers om buiten de spits te reizen of een alternatieve route of vervoersmiddel te kiezen. Met name werkgevers hebben hier een groot aandeel in, bijvoorbeeld door reisalternatieven onderdeel te maken van de arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie zie www.beterbenutten.nl/MRA.

Voorspelling voormalige fractievoorzitter Stadspartij wordt werkelijkheid (Red.)

Enige jaren terug voorspelde de toenmalige fractievoorzitter van de Stadspartij Ernst Ankersmit dat de files van en naar Purmerend zouden verdwijnen. Mits daar een gerichte aanpak op zou worden losgelaten. Hetgeen dus later precies gebeurde. Binnenkort starten ook de werkzaamheden om de laatste hinderpaal op de Jaagweg weg te nemen.

Frank Muntjewerf in Dagblad Waterland tekende toentertijd daarover een (spot?) prent. Deze prent siert daarom (met een knipooog) dit artikel.

Verkeer en Vervoer artikelen