HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningSpelregelkaart Nekkerzoom in besluitvorming gemeenteraad

Spelregelkaart Nekkerzoom in besluitvorming gemeenteraad

70 inspraakreacties leiden op onderdelen tot aanpassingen

Spelregelkaart
Afbeelding bij Raadsstukken


Op 22 december 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het procesvoorstel om als invulling van de motie ‘Visie Nekkerzoom’ te komen tot een spelregelkaart voor de Nekkerzoom.  De spelregelkaart is één beknopt document, waarop de kwaliteiten van het gebied zijn vastgelegd en de mogelijkheden voor eventuele toekomstige ontwikkelingen in het gebied inzichtelijk worden gemaakt.

Het ontwerp van de spelregelkaart heeft voor inspraak 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 70 inspraakreacties ingediend. Deze reacties zijn beoordeeld en in een inspraakverslag verwerkt. De reacties geven  aanleiding om het ontwerp van de Spelregelkaart op onderdelen te wijzigen.

De gemeenteraad wordt voorgesteld kennis te nemen van het inspraakverslag en de spelregelkaart Nekkerzoom gewijzigd vast te stellen.

Op 31 januari vindt de inspraakavond over dit onderwerp plaats. Op 1 februari spreekt de raad inhoudelijk over dit voorstel.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen