HomeNieuwsVeiligheidSpeerpunt verkiezingsprogramma Stadpartij: Hard rijden en asociaal rijgedrag onacceptabel

Speerpunt verkiezingsprogramma Stadpartij: Hard rijden en asociaal rijgedrag onacceptabel

VerkeersveiligheidHA
De Stadspartij krijgt tijdens wijklunches en op andere momenten ingebracht door inwoners aanhoudend klachten binnen over het asociaal hardrijden. Zeker in woonwijken is dit niet acceptabel vindt de Stadspartij.
Regelmatig vraagt de partij hier aandacht voor. Bijvoorbeeld door het pleiten voor het plaatsen van (flexibele) verkeersdrempels. Ondertussen rijden de hardrijders nog steeds te hard en spreekt iedereen daar schande van.
Handhaving beter regelen taken handhavers uitbreiden
Rijden door rood licht, snelheidsovertredingen in woonbuurten. De vraag is hoe kan je hier iets blijvends tegen doen. Meer handhaving door de politie is een mogelijkheid. Maar moeilijk vol te houden als je gaat kijken naar al de verschillende prioriteiten van de politie.
De gemeentelijke handhavers openbare ruimte (boa’s) mogen hiertegen nog niet optreden. De Stadspartij pleit ervoor de boa’s zodra dat wel tot de mogelijkheden behoort de bevoegdheid te geven om ook proces-verbaal te mogen uitschrijven tegen dit soort verkeersovertredingen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de beleidsregels en de bijbehorende domeinlijsten voor buitengewoon opsporingsambtenaren binnenkort (plan was 1 januari 2018) aanpassen. De gemeenten pleiten ervoor ook de bevoegdheden krijgen om op te kunnen treden tegen lichtere verkeersovertredingen.
Wat nu al doen
Waar de gemeente nu al iets aan kunnen doen is de wegen anders in te richten waardoor de mogelijkheid om hard te gaan rijden wordt verhinderd. Dat kan door het aanbrengen van snelheid remmende maatregelen waar bussen, vrachtwagens en ambulance wel gewoon over kunnen rijden (flexdrempels) zonder iets te merken, maar dat personenauto’s zeker wel tot minimaal 50 km per uur moeten afremmen om over de flexdrempel te kunnen rijden. Jaren geleden heeft de Stadspartij al aan het college gevraagd deze drempels te gaan gebruiken. Het gaat er nu naar uitzien dat deze in de Overlanderstraat geplaatst kunnen worden. Aan de hand van der ervaringen daar kan het ook op andere doorgaande wegen worden gebruikt. Elders kan worden volstaan met de gangbare verhogingen of verspringingen in de weg. Initiatieven van bewoners om situaties aan te pakken zullen moeten worden ondersteund. Periodieke overleg tussen bewoners, wijkmanager en wijkagent is hierbij noodzakelijk.
Dit alles zijn maatregelen die geld gaan kosten, maar de Stadspartij vind dat dit maar moet gebeuren. Het kan zo niet langer en zal hiervoor – als ze de kans krijgt- extra geld uittrekken de komende jaren.

foto: Stadspartij

 

Veiligheid artikelen