HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningSpeelveld J.P. Sweelinckstraat blijft hoogstwaarschijnlijk groen

Speelveld J.P. Sweelinckstraat blijft hoogstwaarschijnlijk groen

Tekstbord-groen-landscape
Het bestemmingsplan Wheermolen werd begin vorig jaar vernieuwd. De Stadspartij stemde als enige partij tegen deze wijziging. De redenen hiervoor waren het ontbreken van een groenvisie op de steeds verder ‘verstenende’ wijk en het foutief behandelen er in van het LPG station bij winkelcentrum Makado

De Stadspartij vond het bestemmingsplan maar niets. “Het kent totaal geen visie op hoe je een leefbare wijk in elkaar zet en zo mogelijk verbetert.” Helaas kreeg de Stadspartij voor dit standpunt bij geen enkele partij gehoor tijdens de commissievergadering waarin dit onderwerp werd behandeld.

Ook het LPG-station bij winkelcentrum Makado werd, op grond van te verwachten soepelere regels, geaccepteerd. De Stadspartij geloofde niet in de komst van die soepeler regels en drong aan op een serieuzere kijk voor een mogelijke sanering van dit LPG station. Uiteindelijk stemde de Stadspartij daarom in de daaropvolgende raadsvergadering als enige partij tegen dit nieuwe bestemmingsplan. Later bleek ook dat die soepelere LPG-regels inderdaad niet van de grond kwamen.

Raad van State geeft bewoners gelijk
Bewoners spanden een zaak aan tegen Purmerend bij de Raad van State. Eind 2013 werden de bewoners in het gelijk gesteld. Purmerend zit nu met een bestemmingsplan dat op onderdelen, groenstrook Botterstraat en LPG-station, moet worden herzien. De Stadspartij schreef hier al eerder over.

JP-sweelinckstraat-2De affaire J.P. Sweelinckstraat brandt los
Doordat het bestemmingsplan toestaat dat er gebouwd mag worden op het speelveldje aan de J.P. Sweelinckstraat, was daarover een informatiebijeenkomst. Er brak spontaan een volksopstand tegen deze bouwplannen uit in de buurt. De bewoners bezochten alle partijen met hun kritiek, dus ook de Stadspartij. Wij adviseerden de bewoners -nu in verkiezingstijd- te kijken of andere partijen in beweging zijn te krijgen om het veldje aan de Sweelinckstraat groen te houden. ‘Steek alle energie in de andere partijen, de Stadspartij staat aan jullie kant’, zo lieten wij weten. Als er daardoor beweging zou ontstaan, dan zou de Stadspartij daar zeker positief op reageren en stimuleren dat er een nieuw besluit zal worden genomen. Mocht het evenwel in deze raadsperiode toch niet meer lukken dan zal de Stadspartij, als het qua verkiezingsuitslag mogelijk is zeker het bestemmingsplan m.b.t. opnemen groenvisie in het bestemmingsplan direct na de verkiezingen opnieuw ter discussie stellen.’

Partijen gingen bewegen onder electorale druk
En zie wat gebeurde: allerlei partijen begonnen bakzeil te halen en zegden toe zich in te spannen dat het bestemmingsplan zal worden aangepast zodanig dat het veldje een speelveldje zal blijven. Wethouder Krieger (VVD) ging het verst. In een Twitter-bericht stelde hij dat B&W niet wil bouwen en het trapveld voor spelen behouden. Hij zal het advies aan de raad geven het bestemmingsplan en de bijpassende financiën aan te passen. In een bijeenkomst in gebouw Triton op 26 februari jl. herhaalde hij deze toezegging nog eens. Een brief hieromtrent aan de hele buurt werd toegezegd.

Stadspartij advies werkt wonderwel
De Stadspartij betwijfelt sterk of de wethouder toen al namens het college van B&W sprak. Eerder verwarde hij toen zijn rol als lijsttrekker van de VVD met die van stadsbestuurder, zo is ons vermoeden. Inmiddels stellen B&W na 4 maart daadwerkelijk aan de raad voor om het speelveld niet te bebouwen. Het ziet er naar uit dat in de raadsvergadering vanavond (donderdag 6 maart) de raad een motie zal aannemen die inderdaad het speelveldje zal redden.

Bewoners gefeliciteerd!

Ruimtelijke Ordening artikelen