HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningSchrappen urgentie statushouders is symboolpolitiek

Schrappen urgentie statushouders is symboolpolitiek


Gemeenten zijn verontwaardigd over het kabinetsvoorstel om de voorrangspositie van statushouders bij de toewijzing van huisvesting te schrappen. Het kabinet wil hiermee verdringing op de sociale woningmarkt voorkomen door gemeenten zelf de keuze te geven of de statushouder voorrang krijgt of niet.

Deze maatregel van het kabinet is echter een schijnoplossing.

Wettelijke taakstelling

Gemeenten houden namelijk een wettelijke taakstelling om statushouders te huisvesten. Om deze taakstelling te halen moeten gemeenten statushouders met voorrang huisvesten om de verhoogde instroom het hoofd te bieden. Statushouders hebben overigens niet automatisch een voorrangspositie. Er is altijd sprake van lokaal maatwerk.

Geen verdringing

Daarnaast maakt de Huisvestingswet het al mogelijk dat statushouders niet altijd in reguliere huurwoningen gehuisvest hoeven te worden. Gemeenten kunnen hiervoor namelijk categorieën woningen aanwijzen. Er is dus nu geen sprake van verdringing.

Op schouders gemeenteraad

Wat het kabinet beoogt met het wetsvoorstel gebeurt al in de praktijk. Echter, het politieke debat over de verdeling van de schaarse sociale woningmarkt wordt met dit voorstel nu volledig op de schouders van de gemeenteraad gelegd.

Dit is teleurstellend omdat gemeenten en het kabinet afspraken hebben gemaakt om de problematiek rond de verhoogde instroom van vluchtelingen schouder aan schouder op te pakken.

Met dit voorstel loopt het kabinet weg voor deze verantwoordelijkheid als het gaat om de huisvesting van statushouders.  

Ruimtelijke Ordening artikelen