HomeNieuwsMilieuSchonere lucht, minder fosfaatuitstoot en meer hernieuwbare energie in Noord-Holland

Schonere lucht, minder fosfaatuitstoot en meer hernieuwbare energie in Noord-Holland


In 2021 verbeterde de luchtkwaliteit van Noord-Holland, daalde de fosfaatuitstoot en is meer hernieuwbare energie opgewekt. Daarentegen ging de biodiversiteit in Noord-Holland achteruit en nam de betaalbaarheid van woningen in de provincie af. Dit blijkt uit de nieuwste versie van de Brede Basismonitor Noord-Holland.

De monitor geeft een overzicht van economische, sociale, ruimtelijke en ecologische ontwikkelingen in de provincie: De brede welvaart van Noord-Holland. Gedeputeerde Rosan Kocken: “Deze monitor geeft ons inzicht in belangrijke trends in Noord-Holland die van belang zijn voor ons beleid. Wonen, klimaat, gezonde leefomgeving, kwalitatieve natuur, hernieuwbare energie, het zijn allemaal thema’s waar wij als provinciebestuur hard aan werken.”

2021 werd voor een groot deel getekend door de coronapandemie. Dit is terug te zien in een deel van de cijfers uit de monitor. Zo was de doorstroming op de provinciale wegen beter en werd er meer gewandeld en gefietst. Het aantal OV-reizigers daalde sterk en het aantal verkeersdoden stabiliseerde. Ook de terugloop van luchtvaartpassagiers en de daling van overslag in het Noordzeekanaalgebied zijn voor een belangrijk deel terug te herleiden naar de gevolgen van de coronacrisis. “De coronacrisis laat in de brede basismonitor duidelijk zijn sporen na. En dan bevinden we ons nu, anno 2022, alweer in een hele andere realiteit dan toen. De gevolgen van de coronacrisis zijn ook volgend jaar terug te zien in de monitor, maar zullen worden overschaduwd door de gevolgen die we momenteel ervaren van de Oorlog in Oekraïne,” aldus Rosan Kocken.

Milieu

De luchtkwaliteit en fosfaatuitstoot verbeterde in 2021. In Noord-Holland gaat het niet goed met de natuur door een teveel aan stikstof, maar in andere provincies is deze overschrijding nóg groter, waardoor Noord-Holland positief lijkt te scoren. De waterkwaliteit van oppervlaktewater als rivieren, sloten en kanalen scoort slecht.

Klimaat

Op het gebied van CO2-uitstoot, energieverbruik en hittestress scoorde Noord-Holland in 2021 niet positief. Gekeken naar voorgaande jaren is wel een positieve trend te zien. De CO2-uitstoot is gedaald en het percentage hernieuwbare energie dat is opgewekt is gestegen. Dit is ook na te lezen in de cijfers in het Dashboard Energietransitie dat vandaag is gepubliceerd en een verdieping op de cijfers van de Brede Basismonitor laten zien. Voor een deel komt dit door de coronacrisis. De totale energiemix werd groener, met name doordat de groei in zonnestroom snel gaat, al lijkt de snelheid het afgelopen jaar af te nemen.

Ruimte en Wonen

Hoewel in 2021 het woningtekort niet verder steeg, was de woningmarkt nog altijd krap. De prijzen bleven hoog, waardoor de betaalbaarheid af nam. De monitor laat ook zien dat gemeenten ruim voldoende gemeentelijke woningbouwplannen beschikbaar hadden om aan de toekomstige woningbouwopgave te voldoen.

Natuur

Op het gebied van natuur valt op dat de biodiversiteit in de provincie achteruit gaat. Daarnaast is het aanbod van water en groen in de provincie per inwoner gedaald, omdat het aantal inwoners toe nam. In de tijd vertoont de indicator Natuur Netwerk Nederland een positieve trend, omdat het totaal ingerichte natuur is gestegen. Begin 2022 ligt in Noord-Holland het percentage ingerichte natuur op 92% van de totale doelstelling voor 2027.

Economie en werk

Economisch bleek Noord-Holland in 2021 een sterke provincie. Het bruto binnenlands product bleef hoog in vergelijking met andere provincies en er was veel werkgelegenheid. De werkloosheid daalde dan ook en het aantal voortijdige schoolverlaters nam af. Toch is te zien dat in 2021 het  vertrouwen van consumenten en het bedrijfsleven in de economie fors daalde en de schuldenlast bij huishoudens toenam.

Welzijn, samenleving en gezondheid

De monitor laat zien dat het in 2021 op het gebied van welzijn, samenleving en gezondheid redelijk tot goed ging in de provincie Noord-Holland. De inwoners waren over het algemeen redelijk tevreden, de gezondheid verbeterde en voorzieningen waren, in vergelijking met de rest van Nederland, goed bereikbaar. Wel nam het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet af.

In ontwikkeling

De eerste editie van de Brede basismonitor NH werd eind 2021 gepubliceerd. De provincie ververst de Brede Basismonitor NH jaarlijks met data die de provincie zelf verzamelt en met data uit landelijke openbare bronnen zoals van het CBS, RIVM en het PBL. Deze update gebeurt jaarlijks voor de algemene beschouwingen van de provinciale begroting. Daarnaast wordt waar nodig de monitor aangevuld om nieuwe ontwikkelingen die voor de provincie van belang zijn, in de gaten te houden.

Bekijk de basismonitor

De Brede Basismonitor Noord-Holland is  te bekijken op deze website. De monitor is ontwikkeld met hulp van het onderzoeksbureau PON & Telos.

Milieu artikelen