HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningSchetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

Schetsontwerp bekend voor natuur- en wandelbos in kom A7

KomA7impr
Een plek om te wandelen en spelen in de natuur, dat moet het natuur-, recreatie- en wandelbos in de Kom A7 (ook wel het Beusebos) straks worden. De afgelopen tijd heeft een bureau voor landschapsarchitectuur een schetsontwerp gemaakt, samen met een aantal geïnteresseerde inwoners van Purmerend. De combinatie van het hotel met een groene, recreatieve omgeving biedt kansen om een bijzondere plek te creëren voor hotelbezoekers en inwoners van Purmerend en de regio.

Het college wil graag meer omwonenden en andere inwoners van Purmerend betrekken bij de plannen voor de inrichting van het bos. Een aantal bewoners heeft in een drietal ontwerpateliers meegedacht over het ontwerp. Om nog meer reacties uit de stad te krijgen, worden de plannen momenteel voorgelegd aan het internetpanel van de gemeente. Dit panel bestaat uit zo’n 2.500 Purmerenders en is qua samenstelling een goede afspiegeling van de stad.
 
Bestaande natuur behouden
In het ontwerp wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande natuur in het bos. Het bestaande meertje wordt vergroot en er komt een vlonderpad dwars over het meer. In het water groeien riet, lisdodde, mattenbies en andere waterplanten. Er komen speelplekken en een bankje, en er is ruimte voor natuureducatie (bijvoorbeeld een insectenhotel). Er worden wandelpaden aangelegd in het bos, meer in het noorden dan in het zuiden.Het zuidelijke deel van het bos, het natte deel, blijft rustig. Dit vormt het leefgebied van de havik en de boommarter en dat blijft zo beschermd. Er komt alleen een pad rondom aan de buitenzijde van het bos. Het hotel komt in het midden, verscholen tussen de bomen met terras aan het meer.
 
Bereikbaarheid
Twee verkeersdrempels in de Laan der Continenten verbinden straks het padennetwerk van de beide bosdelen. Bezoekers kunnen zo veilig oversteken en kleine zoogdieren en amfibieën kunnen zelfs de oversteek maken via een speciale tunnel. Aan het nieuwe fietspad bij de Laan der Continenten komt nog een derde entree met fietshekken en een informatiebord. In het nieuwe ontwerp zijn het bos en hotel goed bereikbaar per fiets en met de auto. Het bos is in het plan te bereiken via de A7, vanuit Weidevenne via de Munnikdijkweg en via het centrum over de Oude Provincialeweg.
  
Vervolgstappen
Tegelijk met het raadplegen van het internetpanel bekijkt de gemeente de komende periode wie dit plan voor het bos het beste kan uitvoeren en wie daarna het beheer kan doen. Daarbij wordt ook een kostenraming gemaakt. Naar verwachting neemt het college dit voorjaar een besluit over het schetsontwerp – daarna wordt het plan aan de gemeenteraad voorgelegd.

foto: Persbericht gemeente Purmerend
 

Ruimtelijke Ordening artikelen