HomeNieuwsVerkeer en VervoerSamenwerkingsovereenkomst nieuwe verbinding A8-A9 ondertekend

Samenwerkingsovereenkomst nieuwe verbinding A8-A9 ondertekend

heemskerkvariant
De provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben 9 januari, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met afspraken over de aanpak van de nieuwe wegverbinding tussen de A8-A9.

Gedeputeerde Elisabeth Post: “We gaan nu echt van start met de aanpak van de ontbrekende schakel in het Noord-Hollandse wegennet. Dat is goed voor de doorstroming en voor de lokale leefbaarheid”.
In de overeenkomst is afgesproken een planstudie te starten naar de verbinding A8-A9 en om een voorkeur te bepalen voor de wijze van marktbenadering.
Uitgangspunt is de zogenaamde Heemskerkvariant uitgevoerd als een provinciale weg met 2×2 rijstroken. De Heemskerkvariant loopt van de A8 ter hoogte van de Nauernasche Vaart naar de A9 ter hoogte van de aansluiting Heemskerk. Het streven is deze weg te realiseren in de periode 2018-2020. De nieuwe verbinding moet leiden tot snellere reistijden, een verbetering van de leefbaarheid in grote delen van Zaanstad en bijdragen aan de robuustheid van het hele wegennet. De kosten van de aanleg zijn geraamd op € 150 miljoen euro.

Onderzoek

De afgelopen jaren zijn al verkennende studies uitgevoerd naar de verbinding. Meest recent is het gezamenlijke  MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Noord-Holland en Stadsregio Amsterdam. Op 17 oktober is de daarbij horende uitvoerings¬agenda door minister Schultz-Van Haegen gepresenteerd. Provincie en Stadsregio kondigden toen aan in 2014 te starten met een planstudie op basis van een samenwerkingsovereenkomst, die nu ondertekend  is.

De eerste stap is nu het opstellen van een plan van aanpak voor de planstudie. Hierin worden de verschillende stappen beschreven en wie waarvoor verantwoordelijk is. Er is een inspanningsverplichting om in 2014 besluiten te nemen tot een bijdrage van minstens € 111 miljoen.

Verkeer en Vervoer artikelen