HomeNieuwsWelzijnRookvrije schoolterreinen zaak voor scholen

Rookvrije schoolterreinen zaak voor scholen

rokenschool
In een bericht aan de gemeenteraad laat wethouder Voorbij weten dat de gemeente geen bevoegdheid heeft om rookvrije schoolterreinen in te voeren. Vooral bij scholen zelf bestaat weerstand voor een rookvrij schoolpleinbeleid.

Een rookvrij schoolplein houdt concreet in:

  • Alle pleinen van de school zijn geheel rookvrij. Er zijn geen uitzonderingen. Ook niet als het terrein losstaat van het schoolplein.
  • Iedereen houdt zich aan de afspraak om niet te roken op het schoolterrein: leerlingen, docenten, personeel, ouders maar ook externen die op bezoek zijn.
  • Het rookvrij schoolterrein wordt opgenomen in het schoolreglement en met bordjes wordt aangegeven dat het schoolterrein rookvrij is.

Weerstand bij scholen

Vooral bij scholen zelf bestaat weerstand voor een rookvrij schoolpleinbeleid. De weerstand voor een rookvrij schoolplein blijkt niet zozeer bij leerlingen als wel bij de scholen vandaan te komen. In de praktijk, zo geven scholen aan, ervaren zij het als een opgave te voldoen aan de criteria die aan een rookvrij schoolplein gesteld worden. Dit komt omdat naast leerlingen ook docenten, ander personeel, ouders etc niet meer mogen roken binnen het gezichtsveld van leerlingen. Ook is de ervaring dat de buurt waar de school zich bevindt in verweer komt tegen het rookvrije schoolpleinbeleid. Een gevolg is namelijk dat verspreiding van rokers van de school naar de wijk (peuken, rondhangen) plaatsvindt.

Verder wordt van scholen die meedoen verwacht dat zij zich inzetten voor een uitgebreid programma. Eén voorwaarde is bijvoorbeeld dat er een rookvrije ruimte buiten het gezichtsveld van de leerlingen gecreëerd wordt waar docenten e.a. kunnen roken. Dat blijkt in de praktijk lastig op te lossen.

Geen bevoegdheden gemeente

De gemeente heeft geen bevoegdheid om een rookvrij schoolterrein in te voeren. Het is aan de school zelf dat te bepalen. Wel biedt de gemeente ondersteuning bij het rookvrij maken van schoolterrein. De GGD Zaanstreek Waterland is voor Purmerend gevraagd (uit het budget van de GGD Amsterdam) mee te doen aan het project rookvrij schoolplein. Dit betreft een onderzoek van de academische werkplaats namens het Longfonds.
Om het predicaat rookvrij schoolplein te verdienen moet voldaan worden aan een aantal criteria wat beschreven is in een stappenplan.

Scholen die meedoen

De scholenl die op dit moment meedoen zijn SG Gerrit Rietveld en het Altra College, WJG Bladergroen heeft zich ook aangemeld. De VO scholen hebben zich aangemeld vanuit het door de GGD gehouden EMOVO (gezondheids) onderzoek. Uit evaluatiegesprekken blijkt dat meer scholen interesse hebben, maar voor nu doen alleen genoemde twee scholen mee.

Op dit moment heeft in de regio Zaanstreek-Waterland alleen Zaanstad één school die aan het predicaat rookvrij schoolplein voldoet. Altra in Purmerend vordert maar voldoet nog niet.

Welzijn artikelen