HomeNieuwsMilieuWethouder Helm: ‘afval gaat geld opbrengen’

Wethouder Helm: ‘afval gaat geld opbrengen’

roaldafval1
Wethouder Helm verwacht  schaarste aan afval en gaat de burger geld opleveren. Ook duurzaamheid wint tegenwoordig aan belang. Hij ging kortgeleden in op trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzame energieopwekking.

Duurzaamheid

Bij de vorming van het huidige college kreeg de Stadspartij de portefeuille Milieu. Onder Milieu valt ook Duurzaamheid. En als er één beleidsterrein is dat nu en de komende tijd de politieke agenda domineert dan is dat wel duurzaamheid. Vaak bepalen de eerste vier letters (duur) de discussie, zeker bij het grote publiek. Maar de kentering is ingezet. Kijk maar naar de reclamespotjes over de kiloknallers en de plofkippen.

Langzaam worden de mensen zich bewuster van hun voeding. Er komt een betere mix tussen kwaliteit en prijs. De juiste mix is ook belangrijk als het gaat om duurzame energie: de mix van zon, wind, biomassa, water en aardwarmte. De laatste tijd zijn de zonnepanelen uitbundig in het nieuws. Purmerend draagt ook een steentje bij om deze vorm van energie opwekking te stimuleren. Via www.samenzonneenergie.nl kunnen de inwoners van Noord-Holland zich inschrijven voor een veiling. Heeft u er al over nagedacht om mee te doen?

Daarnaast verwacht je in een land als Nederland, waar het bijna altijd waait, dat de wind een populaire bron is. Maar windenergie is politiek niet erg populair. Is dat de reden dat Nederland hier relatief weinig aan doet? Ook de provincie Noord-Holland heeft weinig op met windenergie op land.

windmolensDat terwijl iemand uit de energiewereld mij laatst vertelde dat uit onderzoek is gebleken dat als mensen rechtstreeks voordeel halen uit windmolens (dus opwekken van hun eigen energie) men een windmolen ineens niet meer zo heel storend vindt. Een andere bron dat we in Nederland in overvloed hebben is water. Tussen de 15 en 20% van de elektriciteit in Europa wordt gegenereerd uit bewegend water. Ook hier liggen nog meer mogelijkheden die benut kunnen worden (golfslagen- en getijdenenergie)

Duurzaamheid is meer dan voeding en energie. Ook op het terrein van afvalinzameling worden stappen gezet. Overigens is de term ‘afval’ een verkeerde. Door hergebruik van materialen en de zogenaamde (Cradle to Cradle) zal er binnenkort geen sprake meer zijn van ‘afval’, maar van grondstof. Dus wat nu door huishoudens wordt weggegooid in de kliko’s  is dan geld waard. Afval brengt dan voor een inwoner ineens geld op, in plaats van dat het ophalen geld kost. Mensen die nu blikjes of andere spullen op de grond gooien, zullen dat niet meer doen. Mijn hoop is vooral gevestigd op onze jongeren. Ook hier geldt: de jeugd heeft de toekomst. De jongeren zien meer en meer de noodzaak dat de leefomgeving anders behandeld moet worden.

Milieu artikelen