HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningRijkssubsidie voor Wheermolen-Oost

Rijkssubsidie voor Wheermolen-Oost

flatswheermolen
Flat Wheermolen foto Stadspartij


Het Rijk kent 3,4 miljoen euro subsidie toe aan de ontwikkelingen en plannen in Wheermolen-Oost in Purmerend.

Het Rijk kent 3,4 miljoen euro subsidie toe aan de ontwikkelingen en plannen in Wheermolen-Oost in Purmerend. Een tweede aanvraag voor het Waterlandkwartier is afgewezen. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vandaag bekend gemaakt. De gemeente heeft de subsidieaanvraag voor de Woningbouwimpuls (WBI) voor gemeenten gedaan om de bouw van meer dan 10.000 woningen te versnellen.

Wethouder Thijs Kroese is blij met de toekenning voor Wheermolen-Oost: “Fijn dat de rijksoverheid ons de stimulans geeft om door te pakken en onze ambities in deze wijk waar te maken. Dat zorgt dat we de wijk extra snel gezond, gemengd en nóg gezelliger kunnen maken.”

Wheermolen-Oost

Wheermolen-Oost is zo’n 50 jaar geleden in snel tempo en met beperkte financiële middelen gebouwd. De woningnood was toen ook heel hoog. De wijk is toe aan een opknapbeurt. Onder de naam Wij Wheermolen werken gemeente en Woningcorporatie Intermaris samen met bewoners de komende jaren aan een nieuw Wheermolen-Oost. Kroese: “We renoveren flats, vervangen de riolering, verbeteren het groen, maken een nieuw stadspark, maar bouwen ook 1000 nieuwe woningen. De subsidie geeft ons de kans om dit proces te versnellen van 15 naar 10 jaar. De Woningbouwimpuls biedt ons vooral de mogelijkheid om goedkope en middeldure woningen eerder te bouwen. Mensen die vanuit een sociale huurwoning willen doorstromen kunnen dat nu vaak niet. Dat verstopt de woningmarkt. Intermaris bouwt in Wheermolen-Oost doorstroomwoningen: grotere huurwoningen met een huur van rond de € 850 per maand voor mensen die een sociale huurwoning achterlaten.” Naast de te bouwen woningen moet de openbare ruimte worden verbeterd om een leefbare wijk te houden. Door de subsidie kan de gemeente haar ambities een betere invulling geven.

Waterlandkwartier

De subsidie voor het Waterlandkwartier is niet toegekend. Kroese: “Er ligt naar mijn idee een veel grotere opgave vanuit de MRA waar Purmerend een rol in kan betekenen.” Volgens Kroese sluit het totale plan van het Waterlandkwartier goed aan op het doel van de regering om het  woningtekort terug te dringen en de bouwproductie hoog te houden. Ook passen de plannen van het Waterlandkwartier volgens Kroese binnen de afspraken die vanuit de MRA met het ministerie van BZK zijn gemaakt in het kader van de Verstedelijkingsstrategie.
“Ik ben dan ook teleurgesteld dat de subsidieaanvraag voor deze wijk niet is toegekend. Het lijkt erop dat we elkaar nog niet verstaan. We gaan snel met het ministerie om tafel om te bespreken waar dat aan ligt. Als we dat scherp hebben, biedt het perspectief en vertrouwen voor de volgende ronde van de woningbouwimpuls en eventuele andere subsidies op dit gebied. In de tussenliggende tijd werken we natuurlijk wel door aan de plannen voor het Waterlandkwartier.”

Doel Woningbouwimpuls

Het kabinet heeft het doel gesteld om jaarlijks ongeveer 75.000 woningen in Nederland toe te voegen aan de woningvoorraad. De Woningbouwimpuls zorgt dat de bouw van meer woningen wordt versneld. De subsidie Woningbouwimpuls is vooral bedoeld om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren, zodat het woningaanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen vergroot wordt. De Woningbouwimpuls richt zich met name op stedelijke regio’s waar de vraag naar woningen het grootst is en gaat uit van cofinanciering. De gemeente moet hier dus ook zelf aan bijdragen.

Ruimtelijke Ordening artikelen