HomeNieuwsVeiligheidResultaat van de wapeninleveractie

Resultaat van de wapeninleveractie


In de Week van de Veiligheid, van 11 tot en met 17 oktober, heeft de gemeente Purmerend meegedaan met de landelijke inleveractie georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

“Drop je knife- doe wat met je life”. De focus hierbij lag op het inleveren van steek- en nepwapens, maar ook vuurwapens konden worden ingeleverd.

In Purmerend (en Beemster) waren vorige week tijdens de actie 12 locaties met een inleverpunt voor de (steek)wapens. Het gaat om scholen, jongerencentra, het politiebureau, en een mobiel inleverpunt dat op wisselende prominente locaties in Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Waterland en Landsmeer stond.

Er zijn totaal in de regio 63 wapens opgehaald, waaronder 35 messen, 5 boksbeugels, 1 luchtbuks en een aantal nepwapens.

De actie had het doel om bewustwording te creëren bij inwoners, maar uiteraard ook om zonder straf en anoniem een wapen in te kunnen leveren. En dat is ook gedaan. Purmerend zet zich in voor de lokale openbare orde en veiligheid, wapens horen niet thuis in een veilige, prettige leefomgeving. Daarom is aangesloten bij de landelijke actie.

Naast het van straat halen van wapens, is het belangrijk om het onderwerp messenbezit onder jeugd ook op deze manier onder de aandacht te brengen, dit draagt bij aan bewustwording onder jongeren over dit onderwerp, op school, thuis en in de jongerencentra.

Veiligheid artikelen