HomeNieuwsVerkeer en VervoerRegioraad o.a. over bereikbaarheid van Purmerend en Waterland

Regioraad o.a. over bereikbaarheid van Purmerend en Waterland


Op dinsdag 28 april vindt een extra regioraad plaats, die in het teken staat van de OV-Lijnennetvisie 2018. In deze visie komt voor Purmerend van belang aan de orde hoe de bereikbaarheid per bus van Purmerend-Amsterdam vv plaatsvindt. Zoals bekend wil de regioraad de directe busverbinding met Amsterdam na opening van de metro Noord-Zuidlijn met 70% terugbrengen.

Van 18:30 tot 20:30 uur is er een speciale sessie Verkeer en Vervoer waarin het dagelijks bestuur een toelichting geeft op de ontwerp-Lijnennetvisie OV en hierover in gesprek gaat met de leden van de regioraad. Tijdens deze sessie is er ook gelegenheid voor belanghebbenden om in te spreken over dit onderwerp. Aansluitend op de sessie is er vanaf 21:00 uur een vergadering van de regioraad, waarin het dagelijks bestuur de ontwerp-Lijnennetvisie OV voorlegt aan de regioraad.

De Lijnennetvisie 2018 gaat over de hoofdlijnen van het openbaar vervoernetwerk in de regio. Na de beoogde vaststelling van de Lijnennetvisie door het dagelijks bestuur op 21 mei a.s. zullen de OV-bedrijven vervolgens hun jaarlijkse vervoerplannen opstellen. Deze vervoerplannen, waarin wordt ingegaan op concrete lijnvoering, haltes en frequenties, worden eind 2016 verwacht.

Insprekers welkom
Iedereen is welkom om bij de Regioraad aanwezig te zijn. Wilt u inspreken over de Lijnennetvisie 2018, dan kunt u zich -graag tot uiterlijk 21 april- aanmelden bij Ramon Smit, r.smit@stadsregioamsterdam.nl. Voor verdere inlichtingen: Stadsregio Amsterdam, tel. 020-5273700.

De regioraad vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis Amsterdam, Amstel 1, Amsterdam.

Zie ook:

http://www.stadsregioamsterdam.nl/vergaderkalender/regioraad-(jaar/regioraad-2015/regioraad-2015-04-28/

Verkeer en Vervoer artikelen