HomeNieuwsMilieuRegionaal warmtenet Amsterdam voor verduurzamen woningen

Regionaal warmtenet Amsterdam voor verduurzamen woningen

StadserwarmingBio
Woensdag 11 november tekenen ministerie van economische zaken, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland en andere partijen in Diemen een Green Deal om te komen tot een groot regionaal warmtenet in de Metropoolregio Amsterdam (van IJmuiden tot Almere en van PURMEREND tot Aalsmeer).

Uit onderzoek blijkt dat met een regionaal net op een efficiënte en duurzame manier een half miljoen woningen verwarmd kunnen worden met industriële restwarmte. Daarmee gaat de regio Amsterdam de verspilling van warmte te lijf en wordt een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van het Rijk geleverd. Met de deal levert het ministerie een financiële bijdrage van 330.000 euro aan het programma Warmte en Koude in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Green deal

In deze Green Deal krijgt de consument van warmte een centrale plaats. Huishoudens willen meer keuzen tussen contracten. Denk aan verschuiving tussen vastrecht en warmtekosten, een vast bedrag per maand of een keuzemogelijkheid van 100% duurzame warmte. Er wordt gekeken of er binnen de wetgeving experimenten mogelijk zijn, bijvoorbeeld door met andere tarieven te werken. Afgesproken wordt om samen met consumenten en woningbouwcorporaties te gaan kijken hoe warmte voor de consument aantrekkelijker kan worden.

Gedeputeerde Ralph de Vries: “Duurzame energievoorziening heeft al jaren onze aandacht maar grootschalige aanpak is een enorme opgave. Met de ondertekening van de Green Deal en het programma Warmte en Koude  geven wij ‘groene groei’ vandaag weer een extra impuls.  Het zijn mooie voorbeelden van hoe we met elkaar duurzaamheidsthema’s aanpakken.”

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse

Een regionaal warmtenet is de voordeligste manier om  op een duurzame wijze een half miljoen woningen te verwarmen. Dat blijkt uit de Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse die vandaag aan de 26 partners van het programma Warmte en Koude in de MRA gepresenteerd wordt. Het onderzoeksbureau CE Delft heeft het plan om te komen tot een regionaal warmtenet voor een half miljoen woningen doorgerekend en vergeleken met andere alternatieven, zoals het grootschalig isoleren van woningen tot het energielabel A+. Uit het onderzoek blijkt dat een regionaal warmtenet als enig alternatief leidt tot een batig saldo voor de MRA. De baten zijn deels voor de investeerder (mogelijkheid om klanten te binden en rendement te maken) en de afnemer van groene warmte (goedkoper warmtealternatief) maar deels ook maatschappelijk zoals een hoge CO2-reductie.

Investeren in een regionaal grootschalig warmtenet is 10 keer goedkoper voor de samenleving dan een individuele aanpak. Individuele maatregelen leveren wel een iets betere prestatie als het gaat om de reductie van CO2 maar omdat het regionale warmtenet vele malen goedkoper is, gaat het hier wel om de meest efficiënte klimaateuro. Met een regionaal warmtenet kan de MRA voor circa 6% bijdragen aan de besparingsambitie van het Nationaal Energieakkoord.

Grand design

De partijen in de MRA gaan met deze resultaten in de hand verder met de plannen voor realisatie van het regionale warmtenet. De volgende stap is een ‘Grand Design’ van het warmtenet. Daarbij wordt gekeken welke bronnen aangesloten kunnen worden. Hoe om te gaan met de restwarmte van Tata Steel, wat de kansen zijn van duurzame geothermie en of het mogelijk is om overtollige energieproductie van windmolens op te slaan door het verwarmen van water voor het warmtenet. Ook gaan de partijen aan de slag met de financiering en aantrekkelijke marktproposities voor woningcorporaties, bedrijven, particulieren en huurders. Uiteindelijk willen de partijen in de MRA komen tot een warmteakkoord met het Rijk.

Om een breder publiek te informeren over de plannen van warmte in de Metropoolregio Amsterdam is ook een boekje ´Warmte is cool´, animatiefilm en website gemaakt: Warmte is cool. Op deze site is ook het rapport van CE Delft en de Green Deal te vinden.

Boekje over warmtenetten, ‘Warmte is cool’ (pdf – 2,26 mb)

Samenwerkende partijen

De partijen die voor het programma Warmte en Koude de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend, zijn: AEB Amsterdam, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, Amsterdam Economic Board, Cofely Energy Solutions BV, Eneco Warmte en Koude, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amstelveen, Gemeente Amsterdam, Gemeente Beverwijk, Gemeente Diemen, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Heemskerk, Gemeente Uithoorn, Gemeente Velsen, Gemeente Zaanstad, Greenport Aalsmeer, HVC, Nuon Warmte, OCAP, Omgevingsdienst IJmond, Provincie Noord-Holland, Stadsverwarming Purmerend, TATA Steel IJmuiden BV, Ennatuurlijk en Veolia. Daarnaast hebben tien woningcorporaties een ‘letter of intent’ getekend.

Milieu artikelen