HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOnderzoek naar bevoorradingscentrum Purmerend

Onderzoek naar bevoorradingscentrum Purmerend

vrachtwagens
De portefeuillehouders Verkeer en Vervoer uit de Stadsregio Amsterdam hebben opdracht gegeven tot onderzoek naar de bevoorrading van deze regio. Een regionaal overslagcentrum in Purmerend zou een van de uitkomsten daarvan kunnen zijn.

Waterlandse ondernemers hebben hierover gebrainstormd en adviseren nader onderzoek te laten doen naar een mogelijk regionaal bevoorradingscentrum voor de regio Waterland in Purmerend. Het college van B&W gaat akkoord met een subsidieaanvraag hiervoor bij de Stadsregio en benadert het Intergemeentelijke Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) voor een financiële bijdrage in het kader van de Economische Samenwerking Regio Waterland.  

 

Bron: persbericht B&W 

Ruimtelijke Ordening artikelen