HomeNieuwsEconomieReclamenota in concept naar inspraak

Reclamenota in concept naar inspraak

reclame1
Het college van B&W van Purmerend heeft ingestemd met de concept reclamenota. De inspraak m.b.t. nota zal binnenkort worden opgestart.

De nota vervangt het bestaande reclamebeleid en is voor veel meer reclamevormen van toepassing. Ook geldt het reclamebeleid nu niet meer alleen voor de binnenstad maar voor het hele grondgebied van de gemeente.

Het reclamebeleid bestaat grofweg uit een beheervisie en een beheerstrategie. De beheervisie bevat een aantal uitgangspunten (waaronder deregulering, beheerste groei, optimalisatie baten, gebiedsgerichte richtlijnen). In de beheerstrategie worden concrete maatregelen genoemd.

Het vervallen van de reclamevergunning voor niet-bouwvergunningsplichtige objecten mits deze voldoen aan de richtlijnen en het opstellen van gebiedsgerichte toetsingscriteria zijn de belangrijkste.

Economie artikelen