HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningRechtzaak over gunning Doelestallen

Rechtzaak over gunning Doelestallen

doelestallen.jpg
Wethouder Krieger heeft de gemeenteraad laten weten dat bij de aanbesteding van de restauratie van de Doelestallen is gebleken dat één van de aannemers zich niet neer wil leggen bij het gunnen aan de aannemer die volgens de aanbestedingsregels daarvoor in aanmerking zou moeten komen.

Er zal over deze aanbesteding een kort geding dienen tegen de gemeente Purmerend. Het betekent tevens dat de opdracht nu niet gegund kan worden in afwachting van uitsluitsel over de aangekondigde procedure en dat er vertraging op zal treden.

Het werk omvat het in de oorspronkelijke staat (restaureren) terugbrengen van de 2 Doelestallen met behoud van de oorspronkelijke gebruikskenmerken zoals de drinkbakken voor het vee
op de Koemarkt 52-54 te Purmerend. Tevens dient er een nieuwe fundering te worden geplaatst en rekening te worden gehouden met een archeologisch onderzoek tijdens het bouwproces.
De toekomstige bestemming van het te restaureren gebouw is nog niet bekend waardoor de indeling nog niet wordt ingevuld. Hierdoor dient het gebouw casco door de aannemer te worden opgeleverd

Ruimtelijke Ordening artikelen