HomeNieuwsMilieuRapportage over zwerfafval 2023, afname merkbaar

Rapportage over zwerfafval 2023, afname merkbaar

Zwerfinator Dirk Groot deed onderzoek in opdracht gemeente

Zwerfie2
Zwerfvuil verzameld
foto Stadspartij-BPP


Vorig jaar november werd de stand van zaken rondom zwerfafval tot en met 2022 en de vrijwilligers die zich hiermee bezig houden gepresenteerd. Inmiddels is het rapport over 2023 ook af. Afgelopen jaar lag er 7 % minder zwerfafval in onze gemeente dan in 2022. Vergeleken met 2018 is de hoeveelheid zwerfafval meer dan gehalveerd.

Rapportage onderzoek zwerfafval Purmerend 2023

Van mei tot en met juli 2023 heeft de Zwerfinator Dirk Groot in opdracht van Gemeente Purmerend een gedetailleerd onderzoek gedaan naar zwerfafval, op dezelfde manier als hij in 2016, 2018, 2019, 2020,2021 en 2022 heeft gedaan. Hieronder volgt een korte samenvatting. Het gehele rapport is HIER te lezen.

Uitgaande van de resultaten van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de aanpak van het zwerfafval van gemeente Purmerend zeer positieve resultaten oplevert. De professionele inzet vanuit de gemeente in combinatie met vrijwilligers die zwerfafval rapen en/of prullenbakken beheren, samenwerking met scholen, bedrijven en sportverenigingen hebben de afgelopen jaren geleid tot een zichtbaar schonere stad, hetgeen tot uitdrukking komt in de cijfers van dit onderzoek.

Daarnaast is de invloed van statiegeld op het zwerfafval duidelijk. Sinds de invoering van statiegeld (sinds 1 juli 2021) op plastic flesjes nam het aantal hiervan met 75 procent af. Statiegeld op blikjes werd op 1 april van 2023 ingevoerd en het effect hiervan was direct merkbaar. Dit jaar werden er 68 procent minder blikjes gevonden dan vorig jaar. Het totaal aantal drankverpakkingen was 67 procent minder dan in 2020.

Het aandeel plastic in het zwerfafval daalde van 67,4 procent in 2018 naar 49,4 procent in 2023. Dat is zeer waarschijnlijk het gevolg van de wettelijke maatregelen. De aanpak van plastic vervuiling aan de bron is in Purmerend dus ook goed merkbaar en meetbaar.

Wat is er in 2023 gebeurd

Priknick

De Rotary heeft dit jaar twee keer een Priknick estafette georganiseerd. Wij hebben bij beide Priknicks de hulpmiddelen verstrekt. In september is er door de Rotary meegedaan aan de World

Cleanup Day.

  • Zaterdag 24 juni was er een grote schoonmaakactie op het water en langs de oevers van het Noordhollandsch Kanaal, georganiseerd door Recycle Valley. Helaas hebben we daar door een gebrek aan vrijwilligers niet aan mee kunnen doen. Een mogelijke oorzaak van het tekort aan vrijwilligers zou kunnen zijn dat de actie tegelijk met Reuring gehouden werd.

  • Leerlingen van het Da Vinci zijn door de gemeente gefaciliteerd met hun opdracht om prullenbakken beterzichtbaar te maken in het centrum en daarvoor stickers geregeld.

  • Bij meerdere basisscholen is een les over zwerfafval verzorgd door Recycle Valley.

  • Meerdere schoonmaakacties van bewoners/ buurten zijn gefaciliteerd.

Waar staan we nu

Op dit moment zijn er 590 vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties in Purmerend actief en bij de gemeente ons geregistreerd die zich bezig houden met het opruimen van zwerfafval; een stijging van ruim 7 % t.o.v. 2022. Deze vrijwilligers zijn naar eigen opgave in totaal ruim 26.000 uur op jaarbasis bezig met het opruimen van zwerfvuil en het legen van adoptiebakken. 210 van de 890 prullenbakken in onze gemeente zijn nu geadopteerd door bewoners, instellingen en bedrijven.

Via www.purmerend.nl/schoon wordt op een eenvoudige manier de mogelijkheid geboden om een scala aan hulpmiddelen aan te vragen. Op deze website is ook een link naar een kaart met alle openbare prullenbakken, adoptiebakken en de gebieden die vrijwilligers schoonhouden te vinden.

Het aantal Mr Fills prullenbakken is uitgebreid tot 31 bakken. Ze staan nu ook in een aantal winkelcentra.

Waar gaan we heen

Wethouder Coen Lageveen verwacht dit jaar weer meerdere nieuwe vrijwilligers te verwelkomen. Het aantal mr. Fills prullenbakken worden gefaseerd uitgebreid. Coen Lageveen: “Ik wil graag mijn waardering uitspreken dat we zo veel vrijwilligers hebben die bereid zijn om onze stad zichtbaar schoon te houden.”

Milieu artikelen