HomeNieuwsEconomieRaadscommissie bespreekt toekomstplannen Kop van West

Raadscommissie bespreekt toekomstplannen Kop van West

kop_van_west_1Afgelopen week besprak de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) de plannen van het college van B&W van Purmerend over de ontwikkeling van de Kop van West, het gebied gelegen tussen het centrum van Purmerend en de snelweg A7. Raadslid Roald Helm is namens de Stadspartij woordvoerder in de raadscommissie. Hieronder is zijn reactie op de plannen te lezen.

‘Kop van West of kop in het zand’

Het voorstel over de Kop van West heeft veel weg van de kop in het zand steken. De behandeling van de kadernota werd aangepast, omdat de financiële situatie van de Stadsverwarming zo ernstig is dat de provincie Noord-Holland gedreigd heeft om de gemeente onder preventief toezicht te plaatsen. En als er één ding is dat het huidige college niet wil dan is het toezicht van hoger hand. Want stel je voor dat buitenstaanders met een frisse blik in niet gehinderd door coalitiebelangen naar de plannen van dit college zullen kijken.

In control

Preventief toezicht houdt in dat er duidelijk gemotiveerd moet worden over het nut en noodzaak van de uitgaven. Bij de toezichthouder komt het college van B&W er niet zo makkelijk van af met mooie PowerPoint-presentaties als bij de gemeenteraad. Het college zal er natuurlijk alles aan doen om de schijn te wekken dat de financiën in control zijn. Maar financieel is Purmerend al jaren niet in control.

Rekensom

Wat is nu de werkelijkheid? De problemen van de Stadsverwarming bedragen in totaal 98 miljoen euro. Deze post is op twee plekken te vinden op de balans van de gemeente. 56 miljoen als negatieve reserve aan de passivakant van de balans en 42 miljoen aan de activakant van de balans als deelneming. Het eigen vermogen van de gemeente is 57 miljoen. Plaats dat eigen vermogen tegen de negatieve reserve en aldus heeft de gemeente aan eigen vermogen in werkelijkheid 1 miljoen euro. Veel te weinig voor een gemeente van de omvang van Purmerend.   

stadsverwarming (2).jpgGeen een keer winst

Daarnaast is de vraag of de waarde van de Stadsverwarming inderdaad 42 miljoen is. Elke waarde lager dan 42 miljoen betekent een verliespost voor de gemeente Purmerend. Doordat er sprake is van deelneming wordt verondersteld dat deze deelname opbrengsten oplevert. In 2012 wordt gerekend met een dividend van 2 miljoen per jaar. Een fictieve structurele inkomsten post. Want als er één ding tot nu toe is gebleken dan is het wel dat de Stadsverwarming geen één keer winst heeft opgeleverd. Derhalve is het dividend dus een spookopbrengst.

Rijk gaat bezuinigen

De provincie Noord-Holland heeft in de rol van toezichthouder met een brief aan de raad hierop gewezen. Als klap op de vuurpijl gaat de rijksoverheid ook nog eens korten op de inkomsten van de gemeente. De verwachting is dat in 2012 de grootste klap zal vallen. Daarom is het terecht dat er nagedacht dient te worden over waar en hoe er bezuinigd dient te worden. Het is daarom bizar om te moeten vaststellen dat het college gewoonweg deze feiten negeert en door gaat met de plannenmakerij aangaande de Kop van West. Toen de planvisie voor de Kop van West werd opgesteld, groeiden de bomen nog tot aan de hemel. Overigens ook toen was al bekend dat de financiële problemen van de Stadsverwarming om een oplossing schreeuwden, maar het kwam de politiek goed uit om deze problemen te negeren.

Investeren in tijd van crisis

De Stadspartij wil de ontwikkeling van Purmerend niet op slot gooien. Ook vindt de Stadspartij dat je juist in tijd van crisis moet investeren om klaar te zijn voor het moment dat de economie weer aantrekt. En Kop van West biedt inderdaad de gelegenheid om er iets moois van te maken. Kop van West zal geen geld opleveren maar per saldo zelfs 10 miljoen gaan kosten. Het levert kwaliteitsverbetering zegt het college, wat dat ook mag inhouden. Maar ook hier geldt: idealen versus realiteit.

Woningbouw

Want heeft de raad nog wel een vrije keus? Als het debacle van de Stadsverwarming inderdaad noopt tot forse saneringen, dan ontkomt de gemeente er niet aan om de hele Kop van West te bestemmen tot voornamelijk woningbouwlocatie. De simpele reden hiervoor is dat zo het geld kan worden  verkregen om de problemen van de Stadsverwarming op te lossen.

Geen belastingverhoging

Een andere manier om geld binnen te krijgen is een exorbitante verhoging van de lasten voor de burgers(o.a. onroerendzaakbelasting). De Stadspartij wijst dergelijke lastenverzwaring voor de burgers af. Eerst dienen alle andere mogelijkheden om geld te verkrijgen benut te worden, voordat de burgers hiervoor moeten opdraaien.

Van bloeien naar bloeden

De Stadspartij moet helaas constateren dat ze al jaren de roependen zijn in de woestijn. De overgrote meerderheid van de raad kiest voor de Kop in het Zand steken. Het nieuwe motto van Purmerend luidt niet voor niets: van bloeien naar bloeden.

 

ZIE OOK:

Economie artikelen