HomeNieuwsMilieuRaad van State stelt bewoners in het gelijk

Raad van State stelt bewoners in het gelijk

afvalinzameling_gaasterland_2
De eerste uitspraken van de Raad van State over geschillen met de huisvuilcontainers zijn er. De Raad van State heeft de voorgelegde geschillen getoetst aan de door de gemeente Purmerend zelf gehanteerde criteria. Daarnaast aan de beginselen van behoorlijk bestuur.

De criteria van de gemeente  waaraan de clusterplaatsen moeten voldoen zijn:

  • Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor bewoners en inzamelvoertuig;
  • Doelmatige inrichting van de openbare buitenruimte;
  • Beperking van de overlast voor de omgeving;
  • Verkeersveiligheid;
  • Arbeidsbelasting voor de inzamelaars;
  • Financiële en inzamellogisitieke aspecten:
  • Fysieke onmogelijkheid om voorzieningen te plaatsen, zoals kabels en leidingen voor ondergrondse afvalcontainers en de aanwezigheid van bomen en planten.

De Raad van State kijkt vervolgens zelf nog of de gemeente in alle redelijkheid en billijkheid, volgens de beginselen van behoorlijk bestuur, de bezwaren van de bewoners heeft afgehandeld. Dat blijkt dus niet het geval.

Bewoners van de Boekweitstraat en het Westland hebben bij de Raad van State betoogd dat de gemeente de door hen aangegeven en voorgestelde alternatieve locatie negeert. De Raad stelde de bewoners in het gelijk. De gemeente moet het werk nu overdoen. Naast bezwaarschriften die nu al tot aan de Raad van State hebben gelopen en nog lopen, zijn er ook klachten ingediend. Die worden afgewikkeld volgens de klachtenprocedure die tot een uitspraak van de nationale Ombudsman kunnen leiden.

Voorlopig zal de nieuwe afvalinzamelmethode de gemoederen nog behoorlijk bezig houden.

ZIE OOK:

Milieu artikelen