HomeNieuwsVerkeer en VervoerGemeenteraad akkoord met verlaging parkeernorm Hoornsebuurt

Gemeenteraad akkoord met verlaging parkeernorm Hoornsebuurt

parkeerproblemen

De Stadspartij vindt het vreemd dat bijna alle politieke partijen van Purmerend akkoord zijn gegaan met een verlaging van de parkeernorm in de Hoornsebuurt. De wijk in de binnenstad van Purmerend die binnenkort op de schop gaat krijgt na de renovatie minder parkeerplaatsen terug dan er nu zijn. Dit tot groot ongenoegen van de buurtbewoners die vrezen voor veel parkeerproblemen.

Parkeernorm

De gemeenteraad van Purmerend heeft afgesproken dat in de hele stad 1,3 parkeerplaatsen per huishouden moeten zijn. De Stadspartij vindt dat deze parkeernorm in nieuw te bouwen wijken zelfs verhoogd moet worden tot 2 parkeerplaatsen per woning. Veel huishoudens hebben een tweede auto en ook bezoekers moeten in de straat kunnen parkeren, meent de Stadspartij.

Onduidelijkheid

Het is niet duidelijk of het college van B&W het handhaven van de parkeernorm van minimaal 1,3 als opdracht heeft meegegeven aan de ontwerpers. Daarom is het onduidelijk of de projectontwikkelaar wist van de Purmerendse parkeernorm. Ook is het onduidelijk hoe lang het college van B&W al wist van de verlaging van de parkeernorm en waarom het college de gemeenteraad en de buurtbewoners niet eerder heeft ingelicht hierover. Toch hebben vrijwel alle partijen in de gemeenteraad ingestemd met een verlaging van de parkeernorm in de Hoornsebuurt.

Onacceptabel

Nadat de straat opnieuw opgebouwd zal zijn, zal de parkeernorm niet meer 1,3, maar 1,0 parkeerplaats per huishouden zijn. De Stadspartij vindt dit onacceptabel en ook de bewoners van de Hoornsebuurt zijn tegen de verlaging van de parkeernorm in hun buurt. Ook de Stadspartij kan begrijpen dat parkeren in de binnenstad lastiger is dan in andere wijken, maar een minimale parkeernorm van 1,3 parkeerplaatsen per woning moet volgens de Stadspartij heel goed mogelijk zijn.

Meerderheid

Projectontwikkelaar Bouwcompagnie presenteerde al in november 2010 haar nieuwbouwplannen voor de Hoornsebuurt, maar eind februari 2011 werd de gemeenteraad pas op de hoogte gesteld van de verlaging van de parkeernorm. Op 17 maart jl. besprak de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) het plan. Wethouder Hans Krieger (wonen en verkeer) gaf aan dat als de huidige parkeernorm van 1,3 behouden blijft, het plan van Bouwcompagnie niet door kan gaan. Om die reden ging een meerderheid van de partijen in de raadscommissie akkoord met het plan van Bouwcompagnie.

Bevoegdheid B&W

Het besluit tot herstructurering van de Hoornsebuurt is een bevoegdheid van het college van B&W. De gemeenteraad kan er dus politiek gezien niets aan veranderen. De wethouder kondigde wel aan om op zoek te gaan naar ‘compenserende maatregelen’, maar wat deze precies inhouden is niet duidelijk. Ook heeft wethouder Krieger aangegeven in de gemeentelijke Parkeervisie, die de gemeente binnenkort vaststelt, het parkeerprobleem in de Hoornsebuurt mee te nemen.

Reageer op dit artikel

 

ZIE OOK:

Nota gemeentelijk parkeerbeleid

Verkeer en Vervoer artikelen