HomeNieuwsMilieuRaad brengt werkbezoek aan de huisvuilcentrale Alkmaar

Raad brengt werkbezoek aan de huisvuilcentrale Alkmaar

hvcgrijpers
Vrijdag 3 oktober brachten raadsleden waaronder die van de Stadspartij  een werkbezoek aan de huisvuilcentrale (HVC) te Alkmaar. Purmerend is mede aandeelhouder in de deze centrale.

Daar werd uitgelegd en door middel van een rondleiding in beeld gebracht, hoe ons huisvuil door verbranding wordt verwerkt en vervolgens voor energieopwekking en warmtedistributie, zoals stadsverwarming wordt benut.

Door vooraf afval te scheiden wordt bereikt dat hergebruik van bepaalde grondstoffen  efficiënter en beter is voor het milieu. Ondanks dat gegeven, blijkt dat er nog veel grondstoffen in het afval zitten, die onnodig bij het huisvuil worden gegooid.
Dit kan, maar ook moet beter te realiseren zijn.

Maar ook bij het verbranden ontstaan schadelijke stoffen. Daarvoor zijn de verbrandingsinstallaties voorzien van technische toepassingen, zoals rookgaszuiveringen, om zuren zoals waterstofchloride, waterstoffluoride, zwavelzuur , stikstofoxides, stof en zware metalen zoals lood, cadmium en kwik en organische stoffen zoals dioxines te verwijderen.

De HVC heeft vier verbrandingsovens, met grote grijpers wordt het te verbranden huisvuil uit de afvalbunkers gehaald. Via trechters worden de ovens gevuld met huisvuil.

In de verbrandingsovens, wordt heel langzaam het huisvuil optimaal verbrand tot een restproduct, zoals vliegas en bodemas, dat wordt gebruikt voor vulstof in asfalt en ophoogmateriaal in de wegenbouw. De overige metalen worden eruit gesorteerd voor hergebruik.

Afvalscheiding bedreigt voortbestaan HVC

Het rijk legt vanaf 1 januari 2015 een afvalstoffenbelasting op aan de HVC van 13 euro per ton te verbranden/storten afval. Dit bedrag wordt doorberekend aan de gemeente Purmerend en komt uiteindelijk terecht bij de burgers en andere aanbieders. Reden te meer om extra te sorteren en het aanbod terug te brengen. Dat scheelt in onze portemonnee maar kent ook nieuwe problemen.

Door het steeds beter sorteren en hergebruik is er afval uit Engeland nodig om de ovens continu (efficiëntst) te laten draaien. De verwachting is dat ook dat in de toekomst de verbrandingscapaciteit in de toekomst zal moeten worden teruggebracht. Dit kan gevolgen hebben voor het voorbestaan van de installatie in Alkmaar.

hvcovens

Milieu artikelen