HomeNieuwsAlgemeen BestuurRaad beslist over lot wethouder Keijzer

Raad beslist over lot wethouder Keijzer

Mona-Keijzer-zonnebril

De gemeenteraad van Purmerend beslist donderdag 16 december of wethouder Mona Keijzer (foto) wethouder mag blijven als zij verhuist naar haar oude woonplaats Ilpendam. De commissie Algemene Zaken heeft donderdag 9 december verdeeld gereageerd op het voorstel om de wethouder te ontslaan en te herbenoemen vanwege haar verhuizing uit de gemeente Purmerend. Hoewel de procedure legitiem is, vinden veel fracties de gang van zaken opmerkelijk.

Als wethouder moet je volgens de Gemeentewet in de gemeente waar je zitting hebt wonen. Als dat niet zo is, moet je binnen een jaar in de gemeente komen wonen. Is dit niet mogelijk, dan kan de raad ontheffing verlenen voor maximaal één jaar. De ontheffingsprocedure moet elk jaar plaatsvinden, zolang de desbetreffende wethouder buiten de gemeente blijft wonen. Als de wethouder al in de gemeente woont, maar verhuist naar een andere gemeente, moet de wethouder het ontslag indienen.

Persoonlijke omstandigheden

Wethouder Keijzer was al eerder wethouder in Purmerend, terwijl zij in Ilpendam woonde. Zij was in maart 2010 lijsttrekker voor het CDA in Purmerend. Momenteel is zij wethouder welzijn, zorg en sport. Zij is speciaal voor het wethouderschap in Purmerend komen wonen met haar gezin. Door persoonlijke omstandigheden is het echter niet meer wenselijk dat zij in Purmerend blijft wonen. De huur van haar appartement in Purmerend heeft ze inmiddels opgezegd en binnenkort gaat ze weer terug naar Ilpendam, in buurgemeente Waterland. Wel wil Keijzer wethouder blijven in Purmerend. Ze zal haar ontslag indienen, waarna ze direct opnieuw voorgedragen wordt als wethouder, waarbij direct ontheffing wordt aangevraagd voor het feit dat zij buiten de gemeente woont.

De fracties van de VVD, PvdA en de ouderenpartij AOV waren zonder meer akkoord. GroenLinks en D66 had liever een juridisch betere uitleg gekregen en vroegen tijdens de commissievergadering van Algemene Zaken de burgemeester of dit juridisch allemaal wel klopt. De Stadspartij gaf aan dat ze toch wel een beetje in haar maag zat met dit voorstel. “De wetgeving is duidelijk en moet worden nageleefd,” zegt fractievoorzitter Mario Hegger. “Aan de andere kant zegt de minister dat het juist een beslissing van de raad moet zijn. De wethouder doet in Purmerend goed haar best, maar ik vraag me af of de raad juridisch gezien wel het juiste besluit neemt.” Ook de SP kon zich vinden in de woorden van de Stadspartij. In 2007 moest de gemeenteraad al eerder ontheffing verlenen voor wethouder Keijzer. De Stadspartij stemde toen principieel tegen, omdat zij vond dat het voorstel toentertijd juridisch gezien niet in orde was. Burgemeester Bijl benadrukte dat het huidige voorstel wel juridisch in orde is.

Geen derde periode

Leefbaar Purmerend gaf aan dat zij Mona Keijzer niet toeliet nog een derde periode van vier jaar wethouder ‘van buiten’ te zijn. De fractie van Trots op Nederland ging nog een stap verder en gaf aan dat de fractie al bij de eerstvolgende ontheffingsaanvraag in december 2011 niet staat te trappelen om wethouder Keijzer opnieuw ontheffing te verlenen. Trots op Nederland vond dat gekeken moet worden naar wat de wetgever bedoeld heeft met deze wet, en dat is voorzien in tijdelijke situaties, niet in langdurige situaties. De fractie van het CDA, die de wethouder formeel gezien opnieuw moet voordragen, gaf aan dat het voorliggende besluit niet volledig was. De vereiste voordracht van het CDA stond er nog niet in. Bij de besluitvorming in de raad zal dit punt mogelijk aangepast worden.

De gemeenteraad zal op donderdag 16 december een definitief besluit nemen over de herbenoeming. Daarna zal elk jaar een ontheffing aangevraagd moeten worden bij de raad.

 

ZIE OOK:

Column Meander: Dorpspolitiek

Foto: Twitter

Algemeen Bestuur artikelen