HomeNieuwsAlgemeen BestuurRaad 30 september kort maar krachtig

Raad 30 september kort maar krachtig

raadsvergadering
Donderdag 30 september was het weer tijd voor de maandelijkse gemeenteraadsvergadering. Ongeveer 25 gasten woonden op uitnodiging van de gemeente de vergadering bij. Zij maakten zich op voor een interessant avondje inhoudelijke politiek. Om 21:15 uur was het al weer over, niet zonder slag of stoot.
De agenda van de raadsvergadering  leek op het eerste gezicht overvol. Maar schijn bedriegt, als je de agenda wat beter bekeek bleek dat er van de 19 punten elf hamerstukken waren agendapunten waarvoor na behandeling in de commissie al een overgrote meerderheid tot aanname is gevormd.  Er waren twee moties ingediend die als agendapunten 18 en 19 werden opgenomen.

Woonzorgcomplex Weidevenne

Na de opening en bij vaststelling van de agenda vroeg de VVD om agendapunt 17, het enige inhoudelijk te behandelen agendapunt, van de agenda af te voeren. Het betrof het voorstel voor een wijziging in het bestemmingsplan  kwadrant Europa in Weidevenne. Als de wijziging zou worden aangenomen kon de bouw van het geplande woon- zorgcomplex met een toren met een totale bouwhoogte van 60 meter van start gaan. Omwonenden van de beoogde bouwlocatie zijn fel tegen de bouw van deze 60 meter hoge toren. De Stadspartij had veel vooronderzoek gedaan en kwam net als de VVD tot de conclusie dat het college opnieuw in contact moest gaan met de omwonenden, de zorginstellingen en de architect.
Besloten werd dat het punt werd afgevoerd en voor verdere behandeling terug ging naar het college.

Krakers Houttuinen

Bij agendapunt 4, het vragenuur, kwam de fractie van Leefbaar Purmerend met de vraag waarom wethouder Krieger in de media had geuit dat hij de krakers in de Houttuinen voorlopig ongemoeid wil laten. Wethouder Krieger antwoordde  dat de krakers zich zeer netjes gedragen en dat het pand nog geen halve cent huur waard is. Als tweede fractie kwam Trots op Nederland met vragen aan de wethouders Krieger en Keizer. De vragen aan beide wethouders gingen over de behandeling van het woon- zorgcomplex in de commissie SOB op woensdag 22 september. Het kwam er kort gezegd op neer dat de wethouders niet correct hadden gehandeld in benadering naar de bewoners en naar de fractie van Trots op Nederland. De toonzetting naar de beide wethouders door de woordvoerder van Trots op Nederland was ongekend fel en onnodig grievend. Veel fracties uit de raad reageerden dan ook afkeurend en gaven aan dat het niet de gewoonte in deze raad is om zo met elkaar om te gaan.

Jongerenloket

De voorzitter behandelde vervolgens de eerder genoemde hamerstukken agendapunten 6 t/m 17. Met uitzondering van agendapunt 8 werden alle punten aangenomen. Bij agendapunt 8 gaf de fractie van de SP een stemverklaring af. De fractie was het niet eens met de meerderheid van de raad dat de aanbevelingen van de rekenkamercommissie m.b.t de werking van het jongerenloket niet waren aangenomen. De Stadspartij had eerder in de commissie Samenleving aanbevolen om de aanvullingen van het college mee te nemen in het besluit. Dit voorstel is in meerderheid wel aangenomen.

Het één na laatste agendapunt was een gezamenlijk door de VVD, PvdA, D66, Trots op Nederland, GroenLinks en de Stadspartij ingediende motie om het afgesloten terrein bij het station in de Weidevenne open te stellen voor parkeren. Wethouder Krieger, hij heeft verkeer in zijn portefeuille, gaf aan sympathiek tegenover deze motie te staan, het mag echter geen geld kosten: “dat is er niet”.

Mart Stambank

Laatste punt was een motie van Trots op Nederland en de SP over het plaatsen van de “Mart Stambank” in het plantsoen van de Nieuwegracht. Dit punt was al eerder in de commissie Samenleving behandeld en op initiatief van wethouder Helm (kunst en cultuur) doorgeschoven voor een inhoudelijke behandeling naar de commissie Samenleving  van november a.s. De meeste fracties gaven aan dat dit een overbodige motie was. De fractie van de Stadspartij vond de ingediende motie een onfatsoenlijk karakter hebben gezien de toegezegde inhoudelijke behandeling in november a.s.
Na kort overleg tussen de fractie van Trots op Nederland en SP werd de motie ingetrokken.

Algemeen Bestuur artikelen