HomeNieuwsRuimtelijke Ordening"Raad onjuist geinformeerd over Grassenbuurt"

“Raad onjuist geinformeerd over Grassenbuurt”

grassenbuurt1.jpg
In de vergadering van het raadsforum Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) van 23 oktober jl is gesproken over de herbestrating van de Grassenbuurt in de Gors-Zuid. Door een bewoner van de Grassenbuurt, die het bestek had opgevraagd, werd aangegeven dat hij geen aansluiting in dit bestek had kunnen vinden met de door de raad gestelde kaders met betrekking tot herbestrating. Het bestek was ook niet voorzien van aanvullende documenten waaruit deze aansluiting zou blijken.

De Grassenbuurt wordt, net als veel andere straten in Purmerend, herbestraat met gebruikte stenen. Omdat de stenen al zo’n 30 jaar oud zijn, lukt herbestraten niet met oud materiaal. Stenen zijn vuil en gaan kapot. Toch weigert de gemeente nieuwe stenen te gebruiken, waardoor men in de Grassenbuurt al een jaar bezig is om de stenen op de juiste manier in de grond te krijgen. Een soortgelijk probleem speelde in 2007 in de Kruidenbuurt, ook in de Gors Zuid. Deze buurt kreeg op den duur wel nieuwe stenen. 

Op een vraag van de fractie van GroenLinks in de forumvergadering hoe deze aansluiting dan tot stand gebracht was antwoordde wethouder Krieger, dat dit gedaan was in een werkoverleg met de aannemer over meer- en minderwerk. Wethouder Krieger stelde hierbij nadrukkelijk dat er over dit meer- en minder­werk geen document was opgemaakt. Naar aanleiding van de herbestrating Grassenbuurt en nader ingewonnen informatie, heeft de fractie van GroenLinks aanvullende, schriftelijke raadsvragen gesteld.

Eén van de antwoorden handelde over het documenteren van meer- en minderwerk. Het college van B&W gaf hierop het volgende antwoord:

Het meer- en minderwerk wordt op aangeven van de aannemer en geaccordeerd door de directievoerder ingevoerd in de besteksadministratie. De voorgenomen meer- minder werkzaamheden worden vooraf bepaald en gecalculeerd en gedetailleerd vastgelegd in de besteksadministratie en bouwverslagen.’

"Het college van B&W antwoord is dus duidelijk tegengesteld en neemt afstand van het antwoord van wethouder Krieger (stedelijk beheer) in het forum van 23 oktober jl.," zegt de Stadspartij. "Die ontkende het bestaan van een dergelijke wijze van documenteren. Die heeft dus iets uit te leggen. Want de fractievoorzitter van GroenLinks, Chris Zandvoort, kennende zal deze de wethouder niet zonder slag of stoot weg laten komen met het geven van onjuiste informatie."

ZIE OOK:

 

 

Ruimtelijke Ordening artikelen