HomeNieuwsAlgemeen BestuurPurmerendse wijkkranten worden weer zelfstandig

Purmerendse wijkkranten worden weer zelfstandig

wijkkrantoverwhere
Purmerend kent al vele jaren de wijkkranten. Deze worden gemaakt door en voor bewoners. Vrijwilligers maken de kranten in samenwerking met de gemeente. Dat gaat veranderen: de wijkredacties gaan zelfstandig en dat is bijzonder in Nederland.
Hoewel? Waren deze kranten al niet eerder zelfstandig in Purmerend.

Meer vrijheid en mogelijkheden
De wijkkrant is een belangrijk instrument voor burgerparticipatie: een goedgelezen en gewaardeerd medium in de wijken. Sinds 1 januari 2008 ging het wijknieuws samen met de gemeentelijke uitgave ‘Stadhuisberichten’ onder de naam: Purmerend Totaal. Wat een mooie oplossing leek, bleek in de praktijk toch problemen te geven, met name omdat de verschillende afzenders onduidelijk waren voor de lezer. Ook wensten de wijkredacties meer vrijheid, zowel in de opmaak als de inhoud. Voor 1 januari 2008 verzorgden de wijkorganisaties dus ook een eigen wijkkrant, maar die moest plotseling ingevoerd gaan worden in Stadshuisberichten. Die reorganisatie blijkt dus mislukt en wordt terug gedraaid.

Samenwerken aan een oplossing
Om de wijkkranten weer alle ruimte en vrijheid te geven, kunnen de redacties beter weer zelfstandig worden. Geen tussenkomst meer van de gemeente. Gemeente en wijkredacties hebben goed en intensief overlegd om de verzelfstandiging van de wijkkranten te realiseren. Dat werpt nu dus zijn vruchten weer af.

De Stadspartij ziet met lede ogen aan hoe dit en vorige colleges de wijkorganisaties stukje bij beetje heeft ontmanteld. Maar constateert gelukkig ook dat de centralisatiedrang op dit stukje eigen buurtnieuws kennelijk geen goede vat heeft gekregen.

Mario Hegger van de Stadspartij vindt dit een hoopgevende ontwikkeling. ‘ Naast de versterking van sociale verbanden die het maken en hebben van een wijkkrant oplevert, vergroot het ook de binding aan en met Purmerend. Maar er zijn er nog andere uitdagingen. Het gaat daarbij met name om een ontspannen ontwikkeling van mensen en groepen, van woonmilieus, van wijken in Purmerend.’

De nieuwe wijkkrant
Vanaf 2010 stellen de wijkredacties zelf hun wijkkrant weer samen. Het budget voor de kranten wordt ondergebracht bij de wijkkerngroepen. Werkvoorzieningschap Baanstede verzorgt de vormgeving van de nieuwe wijkkrant, die een compleet nieuwe opmaak krijgt. Ook uit het uiterlijk van de nieuwe wijkkrant blijkt de onafhankelijkheid. De verspreiding gebeurt samen met Purmerend Totaal: Purmerenders ontvangen de twee kranten acht maal per jaar. 

Redactieleden van de wijkkrant
De krant wordt gemaakt door vrijwilligers. Dit zijn wijkbewoners die met veel enthousiasme en creativiteit berichten uit hun eigen wijk verzamelen en delen met hun wijkgenoten. De wijkredacties zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers. Purmerenders – schrijvers, fotografen, onderzoekers, etc. – die wat voor de wijkredacties willen betekenen, kunnen contact opnemen met de voorzitter van de stedelijke redactie: Conny Dijkstra, e-mail naar  wijkkrantenpurmerend@gmail.com of bel (0299) 434 566.

 De Stadspartij wenst alle medewerkers veel succes, bij deze doorstart van de eigen wijkkrant!

Algemeen Bestuur artikelen