HomeNieuwsEconomiePurmerendse Regio Ondernemers (PRO) o.a. nauw betrokken bij Klankbordgroep Stadspromotie

Purmerendse Regio Ondernemers (PRO) o.a. nauw betrokken bij Klankbordgroep Stadspromotie

SerReq2014
“Het is de bedoeling dat Het Verhaal de basis kan vormen waarmee elke Purmerender, dus bewoner, ondernemer, etc., zijn stad kan promoten. Vanuit deze klankbordgroep zal er een bredere ‘city marketing’ worden opgezet, om de promotie van Purmerend gestructureerd aan te pakken.”

Een van de middelen om Purmerend meer in de schijnwerpers te plaatsen is de actie ‘Serious Request’ (Het Glazen Huis) naar Purmerend te halen. Purmerend beraadt zich momenteel om zich daadwerkelijk aan te melden voor dit grote event. Aanmelding moet in mei a.s. gebeuren. Het gaat dan om de editie van eind 2017. “De gemeente is – samen met het bedrijfsleven – nu aan het vaststellen of de budgetten rond kunnen komen. De PRO denkt daarin actief mee. Er was onlangs een informele bijeenkomst, waarin de gemeente het bedrijfsleven over de stand van zaken heeft geïnformeerd,” vertelt Marije Dekker.

Ook was PRO: uitgenodigd om aan te schuiven bij PlaBeKA. (Platform Bedrijven Kantoren Metropoolregio Amsterdam) op 22 maart jl. Marije Dekker vertelt: “Dit platform is opgericht ten behoeve van het terugdringen van de leegstand van werklocaties, waarbij nauw wordt samengewerkt tussen gemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Dit platform is in 2005 opgericht en nu was de tijd daar voor een nieuwe inventarisatie.” De duovoorzitters van de PRO, Daniël pardoen en Marije Dekker, hebben deelgenomen aan het eerste Werkatelier (brainstormsessie).
De PRO is ook bezig om de ledencommissie weer leven in te blazen. “De begeleiding van nieuwe leden, het actief benaderen van de nieuwe leden, maar ook de begeleiding van opzeggende leden achten wij van groot belang,” aldus Marije Dekker.

Voor het Beeldkwaliteitsfonds (opknappen vooraanzicht panden op De Koog) zijn de eerste aanvragen gedaan en ook al gehonoreerd. “De aanvragen blijven echter nog wat achter. Wij roepen alle leden op om – indien passend – een aanvraag te doen. Meer info is te vinden op de website van de PRO: www.pro-site.nl

Economie artikelen