HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningPurmerenders voorrang op nieuwbouwwoningen

Purmerenders voorrang op nieuwbouwwoningen

meteorenweg 2009-04 07-In de gemeente Purmerend krijgen inwoners voortaan voorrang op nieuwbouwwoningen in de sociale huur. Dat laat het college van B&W van Purmerend weten in een persbericht. De gemeente is met woningcorporaties overeen gekomen het percentage voor de toewijzing te verhogen tot 100%. Een deel van de bestaande woningen wordt bovendien met voorrang toegewezen aan starters en senioren, omdat de gemeente sociale binding met de stad belangrijk vindt.

In 2008 is een convenant woonruimteverdeling afgesloten tussen de Stadsregio Amsterdam (SRA) en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad. Daarin werd vastgelegd dat gemeenten deels zelf aanvullende afspraken met corporaties kunnen maken over het toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen en het verlenen van voorrang aan eigen inwoners van de gemeente. De gemeente en de woningcorporaties in Purmerend (Rochdale, Wooncompagnie, Wherestad, Ymere, Woonzorg Nederland en IntermarisHoeksteen) hebben daar nu invulling aan gegeven.

Een deel van de vrijkomende sociale huurwoningen in de bestaande bouw wordt door de woningcorporaties met voorrang toegewezen aan Purmerendse starters tot 26 jaar (10%), sociaal en medisch urgenten (10%) en aan senioren vanaf 55 jaar (10%). Daarbij worden van alle woningen die voor senioren geschikt zijn in ieder geval de woningen op de begane grond,aan hen toegewezen.

ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen