HomeNieuwsAlgemeen BestuurPurmerend graag gewilde partner in regio

Purmerend graag gewilde partner in regio

isw1

Tijdens het overleg met de fractievoorzitters is de gemeenteraad door de burgemeester op verschillende momenten op de hoogte gebracht van de bestuurlijke ontwikkelingen die in de regio aan de orde zijn. Het ging daarbij over gemeenten die een fusiepartner zochten of die ambtelijk wilden samenwerken.

Inmiddels denken twee gemeenten serieus na over een mogelijke fusie; één gemeente overweegt dat en één gemeente wil een samenwerkingsverband. Informatie hierover bereikte de redactie van de Stadspartij die wij u zeker niet willen onthouden.

Het is vanzelfsprekend dat de desbetreffende gemeente zelf uitmaakt op welke wijze zij zich bestuurlijk en ambtelijk wil organiseren. Uiteraard dient de gemeente Purmerend dit te respecteren. Het gemeentebestuur heeft om die reden in de afgelopen periode de ontwikkelingen om zich heen waargenomen, zonder daar zelf een standpunt over in te nemen. Het gemeentebestuur van Purmerend heeft getracht zich open op te stellen naar de omgeving en zich te laten leiden door de ontwikkelingen die daar plaatsvinden.

Omgevingsfactoren

In de Waterlandse regio zijn drie gemeenten die hebben aangegeven het niet meer vol te houden om de huidige werkwijze ongewijzigd voort te zetten. Het gaat daarbij om de gemeenten Beemster, Zeevang en Graft – De Rijp. Eën gemeente, Edam-Volendam,  heeft interesse getoond voor een fusie.

De gemeente Zeevang

De gemeente Zeevang wil fuseren en is met de gemeente Purmerend en de gemeente Edam-Volendam in gesprek over een mogelijke fusie. Zij hebben zichzelf ten doel gesteld om na de zomer een keuze te maken in de partnergemeente waarmee zij dat traject verder willen verkennen.

De gemeente Beemster

De gemeente Beemster kiest voor haar autonomie en zoekt een partner die met hen een samenwerking aangaat voor de ondersteuning van het bestuur aldaar. Zij hebben aangegeven dat zij dat het liefst met de gemeente Purmerend vormgeven. Inmiddels is het gemeentebestuur samen met de gemeente Beemster  aan het uitzoeken welke mogelijkheden er zijn en welke daarvan het best past bij een Beemster-Purmerend combinatie.

Binnenkort treffen beide colleges elkaar om hierover nader van gedachten te wisselen. Hoewel de samenwerking uitsluitend op organisatorisch vlak is, zal de gemeenteraad hierbij direct worden betrokken. In overleg met het college van de gemeente Beemster zal worden besproken in welke vorm dat het beste zou kunnen en op welk moment dat dan moet zijn.

De gemeente Graft – De Rijp

De gemeente Graft – De Rijp zoekt net als de gemeente Zeevang een fusiepartner. Zij hebben meerdere potentiële partners op het oog. Één daarvan is de gemeente Purmerend. Op dit moment is geen formeel verzoek door de gemeente Purmerend ontvangen om hierover in overleg te gaan. Het is aan de gemeente Graft – De Rijp om te beoordelen of zij Purmerend daarvoor daadwerkelijk zullen uitnodigen. Tot het moment dat de gemeente Graft – De Rijp zijn koers heeft bepaald stelt het gemeentebestuur zich afwachtend op.

Belang van Purmerend

Het belang van Purmerend m.b.t. fusie en/of samenwerking vertaalt zich in een goed bestuurde omgeving. Zeker omdat Purmerend erkent dat het buitengebied in kwalitatieve zin veel toevoegt aan de kwaliteit van wonen in het verstedelijkte Purmerend. Wanneer een gemeente door samenwerking met een van de omliggende gemeenten komt tot een grotere bestuurskracht, profiteert Purmerend daarvan mee (ongeacht of die samenwerking nou met of zonder de gemeente Purmerend wordt vormgegeven).

Verder kan de aansluiting c.q. intensieve samenwerking met andere gemeenten goed passen bij de ontwikkeling die de gemeentelijke organisatie van de gemeente Purmerend nu doormaakt. Bij de zich ontwikkelende systeemgedreven activiteiten past schaalvergroting, waarbij Purmerendse (nieuwe) systemen leidend zijn.

Uiteraard zullen voor de partners de financiële gevolgen goed in beeld moeten worden gebracht. Dit om het een integraal onderdeel te laten zijn van de overwegingen bij het besluit om al dan niet te fuseren of samen te werken. Hierbij zullen uiteraard ook de gevolgen op korte en langere termijn aan de orde moeten komen.

De houding van onze buurtgemeenten wordt door de gemeente Purmerend als constructief en positief ervaren. Dat is zeker van belang zowel voor de buurgemeenten als Purmerend en de gehele regio.

Reageer op dit artikel

Volg ons ook op Twitter, via: @Stadspartij

Algemeen Bestuur artikelen