HomeNieuwsEconomie"Purmerend binnenkort onder curatele Rijk"

“Purmerend binnenkort onder curatele Rijk”

stadsverwarming2

Stormt de gemeente Purmerend af op onder curatele stelling door het Rijk of niet? Dat is de cruciale vraag als je de financiële situatie beziet die door de Stadsverwarming is ontstaan. Een overzicht van de achtergronden en de ontwikkelingen tot nu toe.

Er is de gemeenteraad en de burgers bij de beslissing een eigen stadsverwarmingbedrijf op te zetten voorgespiegeld dat de gemeente er op termijn geld aan zou verdienen. Er werd toen (ca. 1980) gegarandeerd dat de gemeente geen enkel risico liep. Er werd toen zelfs gesuggereerd dat de onroerende zaakbelasting (OZB) afgeschaft zou worden. De Stadspartij kreeg er al in 1993 lucht van dat er een financieel debacle aan het ontstaan was. Toentertijd staken alle partijen hun kop in het zand en verguisden de boodschap die de Stadspartij uitzond. Uiteindelijk kwam er, nadat het verstand terugkwam bij de anderen,  toch een noodplan dat in de beginjaren 2000 tot positieve resultaten zou moeten leiden.

Die resultaten bleken tijdens het vorderen der jaren van het noodplan toch een negatief resultaat te blijven opleveren. Ook werd geprobeerd een private koper voor de Stadsverwarming te vinden, alles (voorspelbaar) tevergeefs. Enige tijd terug werd er weer een nieuw hoofdstuk geschreven door de Stadsverwarming in een Besloten Vennootschap om te toveren. Van deze BV  is de gemeenten de enige aandeelhouder.

De hoop bestond erin dat een BV veel slagvaardiger op de ‘energiemarkt’ zou kunnen opereren. Maar ook de BV bleek tegen alle collegevoorspellingen in verlies te maken. Het negatieve eindresultaat over 2007 was 3,4 miljoen euro. Dat bedrag werd toegevoegd aan het reeds bestaande verliessaldo. De toezichthouder van de gemeente is de provincie Noord-Holland. Die vindt het goed dat het verlies van de Stadsverwarming tot 2019 apart wordt gehouden van de reserves die de gemeente Purmerend heeft. De provincie stelt wel als eis dat in 2019 dat verlies dan weggewerkt moet zijn.

De financiële ontwikkelingen zijn rampzalig
Het ziet er allerminst naar uit dat aan de eis van de Provincie kan worden voldaan. Het laat zich nu al aanzien dat het verlies van de Stadsverwarming in 2012 zal zijn opgelopen tot boven de100 miljoen euro. Als de gemeente al haar spaarcenten (de algemene reserves ) in 2012 ervoor zou aanspreken dan resteert er nog steeds een schuld van 54,5 miljoen euro. Bovendien is er ook geen uitzicht op dat de gemeente op eigen kracht het oplopend verlies  van de Stadsverwarming nog kan keren. Kortom de gemeente Purmerend komt zonder hulp van het Rijk niet meer uit het probleem.

Opnieuw is er daartoe een noodplan opgezet dat door de BV Stadsverwarming  zal worden uitgewerkt en uitgevoerd. De tekorten moeten worden weggewerkt door een andersoortig bedrijf te creëren en tegelijkertijd moeten de tekorten uit het verleden worden aangepakt. Daarvoor zal hulp van het Rijk nodig zijn.

Wat hangt de burgers boven het hoofd?
Toen  de raad begin oktober  2008 dit verhaal werd verteld sloeg menig raadslid de schrik om het hart. Daarom schaarden de meeste partijen zich ook achter de vraag van de Stadspartij om nu ook eindelijk eens in beeld te brengen wat de burger staat te wachten als de gemeente onder curatele wordt gesteld en de artikel 12 status krijgt. Alvorens het Rijk bereidt zal zijn op basis van dit artikel bij te springen zullen eerst de lokale lasten opgeschroefd moeten worden. De nu nog onbenutte belastingcapaciteit bedraagt ongeveer 3,8 miljoen euro. Daarnaast zullen alle niet aan concrete zaken vastzittende reserves (56,4 miljoen euro) in de bodemloze put van de Stadsverwarming dienen te worden gestort. Voor alle financiële uitgaven wordt de gemeente totdat de schuld is afgelost onder curatele geplaatst. Ook de burgers die niet zijn aangesloten op de Stadsverwarming zullen zo dus voor dit debacle moeten bloeden. Feitelijk is dit te zien als het ‘slecht weer scenario’ in een notendop!

Geheimhouding weer van stal gehaald om de burgers in het ongewisse te laten
Het college zegde toe in december 2008 jl. nog met een actueel bijgesteld ‘slecht weer scenario’ te komen. Op 19 december jl. kwam inderdaad de brief, maar de inhoud werd onder geheimhouding gesteld. Op deze plaats kunnen wij dan ook over de inhoud geen mededelingen doen. Schriftelijke vragen over de inhoud van de inhoud van deze brief leverden alleen op dat:  ‘op dit moment er zich nog geen ontwikkelingen hebben voorgedaan die een materiële invloed hebben gehad op de resultaten van de Stadsverwarming’. De in een notendop geschetste situatie is dus nog steeds actueel.

Ook de vraag of de gemeenteraad bij de opstelling van de begroting voor 2010 wel de ware inzage krijgt in de financiële ontwikkeling van de gemeente inclusief de Stadsverwarming, wordt door het college ontwijkend beantwoord. Daarmee begint het erop te lijken dat men dit financiële probleem, met de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2010 in aantocht, voor zich uit probeert te schuiven. ‘Houd het lijk in de kast nu nog even stil, in de loop van 2010 zal het er met een hoop kabaal uitvallen, maar dat is dan de zorg voor een volgend college’, dat lijkt de politieke houding van dit college.

Stadspartij voorspelt ‘puinruimen’ voor volgend college
De geheimhouding en het in beslotenheid informeren van de raadsleden ziet de Stadspartij meer als een politieke truc om informatie bij de burgers weg te houden dan als managementinstrument om iets te bereiken. Helaas laat het zich niet aanzien dat een meerderheid in de raad bereidt is de burgers in het openbaar te informeren over wat er gaande is. De Stadspartij heeft daarom laten weten niet langer deel te willen uitmaken van verdere geheimschrijverij over dit onderwerp. Zo heeft de Stadspartij de maximale ruimte om te zeggen en te schrijven wat ze wil over dit onderwerp zonder steeds de dreiging om het verwijt te krijgen ‘per ongeluk’ uit de geheimhouding te citeren.

De Stadspartij voorspelt nu al dat straks na de verkiezingen een volgend college tot ‘puinruimer’ op dit en velerlei andere gebieden, zal worden veroordeeld.

 

Economie artikelen