HomeNieuwsMilieuPurmerbos nog niet in de verkoop

Purmerbos nog niet in de verkoop

purmerbos
Uit het regeerakkoord kan de verkoop van het Purmerbos door Staatsbosbeheer resulteren. Daarover heeft het college navraag gedaan. Het regeerakkoord heeft echter vooralsnog alleen betrekking op nieuwe aankopen van gronden.

Na telefonisch contact met Recreatie Noord-Holland en met Staatsbosbeheer is wethouder Keijzer (recreatie) medegedeeld dat het Purmerbos onderdeel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en daardoor vooralsnog niet op de lijst staat om te verkopen en/of af te stoten gebieden.

Bij een herijking van de EHS zou deze status kunnen komen te vervallen, maar dit wordt door Staatsbosbeheer vooralsnog niet verwacht. Staatsbosbeheer maakt zich wel grote zorgen over het beschikbare beheerbudget voor de gebieden -waaronder het Purmerbos- gezien de door het rijk aangekondigde 20% verlaging op de beheerbijdrage per hectare.

Het gehele bericht van wethouder Keijzer aan de gemeenteraad kunt u in de bijlage lezen.

ZIE OOK:

 

Milieu artikelen