HomeNieuwsMilieuProvincies komen met wolvendraaiboek

Provincies komen met wolvendraaiboek


Hoe om te gaan met de wolf? Met een wolvendraaiboek zetten de provincies op een rij wat er moet gebeuren en door wie wanneer in Nederland een wolf wordt gesignaleerd.

Provincies zijn zo goed voorbereid in het geval de beschermde diersoort de landsgrens weer passert, meent het Interprovinciaal Overleg IPO.

Praktijkervaring

Provincies zijn verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van wolven en voor het afhandelen van schades. Het IPO stelde het wolvendraaiboek op in samenwerking met BIJ12/Faunafonds, onderzoeksinstituut Alterra en het ministerie van Economische Zaken. Het draaiboek was al in voorbereiding toen in maart vorig jaar een jonge wolf vanuit Duitsland in Nederland terechtkwam. Die situatie leverde wel veel praktijkervaring op over de te nemen stappen en maatregelen, zegt Sabrina Leidelmeijer van de provinciale uitvoeringsorganisatie BIJ12.

Beschermde status

De snelle groei van de Duitse wolvenpopulatie sinds 2000 was aanleiding om ook in Nederland na te denken over wolvendraaiboek, waarmee provincies effectief kunnen handelen wanneer zij wolven op hun grondgebied krijgen. Vanwege de beschermde status van het dier mag een wolf niet worden gedood, verwond of gevangen. Hoe provncies en terreinbeheerders dan wel moeten omgaan met wolven, of met de schade die zij veroorzaken, staat nu in het draaiboek beschreven.

Schadevergoeding

Het gaat om richtlijnen, niet om een dichtgetimmerd plan, aldus het IPO. Door praktijkervaringen met rondzwervende wolven kan het nodig zijn om het document aan te passen. In het draaiboek staan ook afspraken over tegemoetkoming in schade veroorzaakt door wolven. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade voor veehouders, maar ook voor hobbyboeren

Milieu artikelen