HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningProvincie zet extra krachten in om problemen woningbouw op te lossen

Provincie zet extra krachten in om problemen woningbouw op te lossen

kopvanwestoverzicht
De provincie Noord-Holland wil samen met de gemeenten in groot Amsterdam en de provincie Flevoland een pool met tijdelijke krachten opzetten.
Deze deskundigen moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat benodigde vergunningen voor het bouwen van woningen sneller worden afgehandeld en kunnen bij de verschillende gemeenten worden ingezet. Daarnaast wil de provincie de gemeenten ondersteunen om ervoor te zorgen dat de bouw van een aantal grote woningbouwprojecten eerder kan starten dan nu nog gepland is. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten naar aanleiding van de uitkomsten van drie onderzoeken naar het aantal beschikbare woningbouwlocaties in de provincie Noord-Holland, Almere en Lelystad en naar de knelpunten bij het daadwerkelijke bouwen van de woningen.
Wensen
De provincie wil in een zo vroeg mogelijk stadium met gemeenten over woningbouwplannen in gesprek gaan. Daarmee worden problemen in een later stadium voorkomen. Samen met Bouwend Nederland heeft de provincie onder meer afgesproken projecten nauwer te volgen om sneller te kunnen ingrijpen bij vertraging. Per project wordt gekeken wat nodig is om de bouw daarvan daadwerkelijk van start te laten gaan. Ook komt er meer aandacht voor de kwalitatieve vraag. Daarbij wordt gekeken of de woningen die gebouwd gaan worden passen bij de wensen van toekomstige inwoners. Ook in de toekomst zal er een grote behoefte zijn aan wonen in steden, maar daarnaast zullen er ook mensen zijn die in een groene omgeving willen wonen.  
Locaties
De nabijheid van groen en natuur is een van de redenen waarom mensen graag in Noord-Holland willen wonen. De locaties in de metropoolregio Amsterdam die in kaart zijn gebracht, bevinden zich zowel binnen de bestaande bebouwing van steden en dorpen als daar buiten. Dit betekent niet dat daarmee alle speelveldjes, parkjes en open ruimtes in een stad of dorp moeten worden opgeslokt. In tegendeel, het is juist van belang om die ook leefbaar te houden. In sommige gevallen zijn de opgenomen locaties op de digitale kaart nu bijvoorbeeld nog weilanden, waar de gemeenten mogelijkheden zien om woningen in een groene omgeving te bouwen, zodat ook in die vraag kan worden voorzien. In totaal is in de metropoolregio Amsterdam tot 2040 ruimte voor 300.000 woningen. Voor 116.000 woningen zijn alle planologische procedures doorlopen en kan de schop zo de grond in. De vraag naar woningen in de regio rond Amsterdam bedraagt 230.000 tot 2040. 
Ook voor Noord-Holland Noord is een digitale kaart in de maak waarop alle beschikbare bouwlocaties inzichtelijk worden gemaakt.

foto: Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen