Milieu
Home Nieuws Milieu Provincie verlengt subsidies voor agrarisch natuurbeheer tot eind 2022

Provincie verlengt subsidies voor agrarisch natuurbeheer tot eind 2022

Weidegebied
foto Stadspartij

De provincie Noord-Holland verlengt de subsidiemogelijkheid voor agrarisch natuurbeheer in het Natuurnetwerk Nederland tot eind 2022.

Dit is een gevolg van de verlenging van de ‘pilot NNN’ die in delen van Laag Holland loopt. De maatregel valt samen met een aantal administratieve aanpassingen van de subsidiecontracten en de start van nieuw Europees landbouwbeleid begin 2023.

Het agrarisch natuurbeheer in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) staat ter discussie. Provinciale Staten hebben eerder besloten de subsidie na 2021 stop te zetten. De huidige werkwijze van deze agrariërs biedt in de praktijk onvoldoende zekerheid op duurzame natuur. Land- en tuinbouworganisaties, natuurorganisaties en provincie kijken nu in 3 gebieden (Wormer- en Jisperveld, Eilandspolder-West en de Mijzenpolder) naar alternatieve manieren om het natuurnetwerk te realiseren. Dit gebeurt in de vorm van een pilot die eind 2020 zou worden afgerond.

Verlenging

Onlangs hebben de organiserende partijen besloten de pilot te verlengen. Er is vertraging door een late opstart, coronamaatregelen en de noodzaak voor extra onderzoeken. De pilot heeft een jaar langer nodig om tot resultaat te komen. Dat vraagt ook een extra jaar financiering. Gedeputeerde Staten hebben nu besloten dat geld daarvoor beschikbaar te stellen.

Gedeputeerde Esther Rommel: “Als provincie willen we toe naar een duurzaam agrarisch natuurbeheer. We houden daarvoor een pilot samen met natuurorganisaties en agrarische ondernemers. Die pilot moet een eerlijke kans hebben en boeren moeten de tijd hebben om op veranderingen in te spelen. De verlenging van de pilot met een jaar is daarom gerechtvaardigd”.

Europees Landbouwbeleid

De verlenging loopt in lijn met de verwachte start van het nieuwe Europese landbouwbeleid in januari 2023. In de nieuwe periode gelden mogelijk andere voorwaarden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Aanpassing contracten

De subsidies voor agrarisch natuurbeheer komen deels vanuit de provincie en deels vanuit Europa en lopen steeds voor 6 jaar. De provincie keert de subsidies uit via agrarische collectieven. Zij zijn de spil tussen provincies en de individuele agrariërs en zorgen voor kwaliteit en kennis in de gebieden. Om flexibel te kunnen zijn, kennen de provincies de mogelijkheid voor aanvullingen op de contracten. Bij een Europese audit in 2018 is gebleken dat de Europese Commissie moeite had met deze werkwijze, vooral gezien de omvang van de wijzigingen. Om problemen te voorkomen, is met Rijk, provincie en collectieven besloten de huidige contracten te vervangen. Formeel lopen deze nieuwe contracten ook weer voor 6 jaar, maar ook deze zullen onder het nieuwe Europese landbouwbeleid van 2023 vallen.

Milieu artikelen

Kabinet, reken je niet rijk met gebruikt frituurvet

Natuur & Milieu roept het kabinet op haar plannen voor de inzet van biobrandstoffen in mobiliteit aan te passen. Op basis van de huidige...

Houtstook

Lees ook: Probleem houtstook wordt onderschat In de winter gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Wanneer u thuis uw houtkachel of haard...

Waterstof maken uit mest en tegelijk stikstof reduceren?

Uit mest waterstof halen? Het Duitse bedrijf Graforce heeft een technologie ontwikkeld waarmee dat kan, en zelfs behoorlijk efficiënt. Plasmalyse heet de technologie. Hiermee kun...

Vervijfvoudiging vleermuizen sinds 1986

Na een periode van sterke achteruitgang tot halverwege de vorige eeuw, zitten de meeste vleermuizen weer in de lift. Het sterkste herstel vinden we...

Ruimte voor windpark Westpoort Amsterdam

In de gemeente Amsterdam kan het eerste nieuwe windpark in de metropoolregio Amsterdam worden gerealiseerd. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben toestemming gegeven...

Proeftuin Purmerend in volgende fase

Als de gemeenteraad daartoe op 28 januari 2021 besluit (red.) Bewoners kunnen kosteloos overstappen op het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend. (Bewoners die hun woning via...

Energieregio Noord-Holland Zuid past zoekgebieden zon en wind aan en behoudt ambities

Veel belangstelling voor regionale energiestrategie De energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ) heeft ruim 120 reacties ontvangen op de concept-RES (Regionale Energiestrategie) van onder andere inwoners, bedrijven,...

Noord-Holland stelt bossenstrategie vast

Samen met het Rijk en de 11 andere provincies heeft Noord-Holland de bossenstrategie vastgesteld. Daarin staan 3 routes voor extra bos: meer bos binnen...